Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: EKONOMSKA ANALIZA TROŠKOVA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj:

1. ANALIZA TROŠKOVA
1.1. UKUPNI TROŠAK
1.1.1.1. FIKSNI TROŠAK
1.1.1.2. VARIJABILNI TROŠAK
1.1.1.3. UKUPNI TROŠAK
1.2. TOŠKA POKRIĆA
1.3. GRANIČNI TROŠAK
1.4. PROSJEČNI TROŠAK
1.5. ELASTIČNOST TROŠKA
2. VEZA IZMEĐU PROIZVODNJE I TROŠKOVA
3. IZBORI PODUZEĆA O INPUTIMA
3.1. PRAVILO NAJMANJIH TROŠKOVA
4. PROIZVODNJA, TEORIJA TROŠKOVA
4.1. ZAKON OPADAJUĆIH PRINOSA1. Analiza troškova

Kamo god ide proizvodnja, troškovi idu za njom. Poduzeća moraju platiti svoje inpute: boje, sirovine, kompjuterske programe, mramor, granit....kao i tajnice, prodavače, uslužitelje.... Svako profitabilno poduzeće svjesno je te činjenice dok određuje svoje proizvodne strategije. Međutim, uloga troškova seže mnogo dalje od pukog utjecaja na proizvodnju i dobit. Troškovi utječu na izbor inputa, odluka o ulaganju pa čak i na odluke treba li poduzeće nastaviti s radom ili napustiti tu djelatnost. Također , odgovaraju na neka ključna pitanja kao što su: je li jeftinije zaposliti novog radnika ili platiti prekovremene; otvoriti novu tvornicu ili proširiti postojeću, ulagati u nova postrojenja ili možda premjestiti proizvodnju, u tuzemstvu ili inozemstvu itd. Poduzeća izabiru one metode proizvodnje koje su najučinkovitije i kod kojih se proizvodi uz najmanji trošak.

1.1. Ukupni trošak: fiksni i varijabilni

1.1.1. Fiksni trošak (FC)
Definiramo ga kao „dodatni“ ili „nepovrtani trošak“, a sastojei se od stavki kao što su plaćanje najamnine poslovnog prostora ili skladišta, ugovornih plaćanj aza opremu, plaćanja kamata na dugovanja, plaća trajno zaposlenih radnika, .... Oni moraju biti plaćeni čak i kad poduzeće ne proizvodi ništa i ne mijenjaju se ako se promijeni proizvodnja. Npr: poduzeće unajmi poslovni prostor na ugovor u trajanju od 10 godina, nakon 5 godina poduzeće se smanji na polovinu svoje dotadašnje veličine, obveza za plaćanje najmanine postoji bez obzira na smanjenje veličine poduzeća.

1.1.2. Varijabilni trošak (VC)
Varijabilni troškovi su oni koji se mijenjaju s promjenama proizvodnje. Primjer su materijali potrebni za proizvodnju kao što su energija za pokretanje tvornice, radnici u proizvodnji na pokretnim trakama, čelik za proizvodnju automobila, nadnice, sirovine....


1.1.3. Ukupni trošak (TC)
Ukupni trošak predstavlja sumu fiksnih i varijabilnih troškova:
TC=FC+VC
Referentni URL