Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE REZULTATA U EXCEL-u
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
S A D R Ž A J :1. OSNOVE EXCEL-A 3
2. TERMINOLOGIJA DIJAGRAMA 4
3. VRSTE DIJAGRAMA 5
4. STVARANJE DIJAGRAMA 6
5. ŠTAMPANJE DIJAGRAMA 9
6. ČUVANJE DIJAGRAMA 10
7. ZAKLJUČAK 10
8. LITERATURA 111. OSNOVE EXCEL-A

Spreadsheet programi, ili kako obično prevodimo, programi za unakrsna izračunavanja, su briljantna ideja, koja je doprinela da personalni računari steknu svoje mesto na tržištu i postignu populamost koju danas uživaju. Prvi takav program, VisiCalc za Apple II, "naterao" je hiljade poslovnih ljudi da kupe računar.

Kasnijim prelaskom na jači hardver usledio je uspeh njegovih naslednika, pre svega programa Lotus 1-2-3 za PC računare. Microsoft se relativno kasno pojavio na sceni spreadsheet programa, ali danas vlada velikim delom tog tržišta. Njihov Excel je, zahvaljujući grafičkom radnom okruženju Windows-a bio znatno jednostavniji za upotrebu i moćniji od konkurenata. Excel je iz verzije u verziju rastao, da bi vrhunac postigao kada je, zajedno sa tekst procesorom Word, bazom podataka Access i nekim drugim programima, integrisan u Microsoft Office.

Trenutno je Excel najprodavaniji program svoje vrste na svetu. Jednostavnost upotrebe je stavljena na prvo mesto: opcije su koncipirane tako da se do njih lako dolazi, a zatim se jednakom lakoćom primenjuju, uz stalno nadgledanje i asistenciju samog Excela; program će čak "pogoditi" šta želite da uradite i savetovati lakši put za obavljanje tog posla.

Excel je prilagodljiv paket, možete ga prekonfigurisati da odgovara vašim potrebama. Po potrebi možete da promenite tastere pridružene nekim akcijama, premeštate stavke u menijima ili dodajete komande na tasterski meni. Ako vam smetaju padajući meniji, lenjiri, tasterski meniji... sve se može uključivati ili isključivati, a može im se menjati i pozicija. Vrhunac povećanja prostora na uvek malom ekranu je opcija za prikazivanje najpotrebnijih stvari radne površine i osnovnog menija. Ova osobina je naročito dragocena za korisnike prenosnih kompjutera, notebook- ova, na kojima se dijagonala ekrana od desetak inča smatra velikom.

Integracija i saradnja sa drugim programima se podrazumevaju: možete da uvozite tekstove, slike i datoteke kreirane u drugim programima, pomoću filtera koji podržavaju sve poznate formate. Tu je i OLE 2.0 koji omogućava da na licu mesta, u svojoj tabeli, kreirate i obradite tekst, sliku, grafikon, formulu ili nešto drugo pomoću spoljnje aplikacije- najčešći slučaj je program za pravljenje grafikona MSGraph,.

Svo to programiranje naravno nije neophodno: Excel je namenjen najširem krugu korisnika, pa je posebna pažnja posvećena jednostavnom radu sa podacima, formulama, grafikonima pa i bazama podataka.

Programi iz godine u godinu postaju sve moćniji, ali i zahtevniji: današnji Excel zahteva dosta prostora na disku i moderan računar.

Pored svih sjajnih mogućnosti koje nudi ovaj program jedna od najvažnijih je i grafički prikaz podataka koji su unešeni u tabele, tako da sa ovom opcijom imamo potpunu prezentaciju i uvid u bilo kakve tabele ili statističke podatke.

2. TERMINOLOGIJA DIJAGRAMA

Pre nego sto počnemo pripremati dijagram trebali bi da se upoznamo sa terminologijom:
Data Series (nizovi podataka) Trake, odsečci, crte ili drugi delovi koji predstavljaju nacrtanu vrednost u dijagramu. Na primer, dijagram može prikazivati skup sličnih stubaca koji odgovaraju nizu podataka za istu stavku. Stupci u istim nizovima podataka imali bi isti uzorak. Da imamo više od jednog uzorka stubaca, svaki uzorak bi predstavljao drugi niz podataka. Na primer, dijagram prodaje za Područje A i za Područje B tražili bi dva niza podataka, po jedan za svako područje. Nizovi podataka često odgovaraju redovima podataka u radnom listu.

Categories, Kategorije, odražavaju broju elemenata u nizu. Možemo imati dva niza podataka koja upoređuju prodaju dva različita područja i četiri kategorije koje upoređuju prodaju kroz četiri tromesečja. Neki dijagrami imaju samo jednu kategoriju, a neki ih imaju nekoliko. Kategorije obično odgovaraju stupcima u radnom listu, a nazivi kategorija su u zaglavlju kategorije.

Axis (osa) Jedna strana dijagrama. Dvodimenzionalni dijagram ima osu x (vodoravnu) i osu y (uspravnu). Osa x sadrži niz podataka i kategorije u nizu. Ako imate više od jedne kategorije, osa x često sadrži nazive koji određuju šta svaka kategorija predstavlja. Osa y odražava vrednosti u stupcima ili iscrtava tačke. U trodimenzionalnom dijagramu osa z predstavlja uspravnu plohu, a osa x
(razmak) i osa y (širinu) predstavljaju dve strane dna dijagrama.
Legend (legenda) Određuje odvojene nizove dijagrama. Na primer, legenda za kružni dijagram će pokazati šta koji deo kruga predstavlja.

Gridlines (mreža) Mreža se obično pojavljuje zajedno sa osom y, iako se može staviti i uz osu x. Mreža vam pomaže da ukažete na tačnu vrednost.
Referentni URL