Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ELEKTRONSKA POŠTA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Elektronska pošta (engl. Electronic Mail, E-Mail, e-mail) mrežni je servis koji kombinuje ekspeditivnost telefonske i trajnost pisane komunikacije, odnosno korespondencije. Koncipirao ga je 1971. godine, dakle još u “ranom djetinjstvu” ARPANET-a, američki inženjer Ray Tomlison.

Najstariji, najrasprostranjeniji i najkorišćeniji servis interneta je elektronska pošta(e-mail). Koristi se za slanje pisanih poruka između korisnika ili grupa korisnika. Kao i kada se radi o običnoj pošti, i elektronskoj se pošti mogu dodati dokumenti kreirani drugim programima (tekst, crteži, slike, zvučne datoteke, programi itd.) koji idu kao prilog pisanoj poruci. Elektronske poruke se šalju i primaju preko mail servera, računara posebno namenjenih da procesiraju i usmeravaju elektronsku poštu. Kada server primi poruku, on je upućuje računaru na koji je adresirana.

E-mail koncepti su svuda isti, nezavisno od tipa programa koji koristite – i onda kada su dugmad koju koristite različita.
Danas su apsolutno najčešće korišteni program za elektronsku poštu Microsoft Outlook i
Outlook Express, a ponegdje su u uptrebi i Netscape Messenger, Eudora i Pegasus. Osim njih
postoji i čitav niz manje popularnih programa slične namjene.


1. Outlook Express

1.1. Prilagođavanje programa Outlok Ekspres Vlastitim potrebama
Već u prvim verzijama, dok se još zvao Internet Mail, Outlook Express su koristili mnogi iz različitih razloga. Naime osim što je besplatan ujedno je jedan od najkvalitetnijih programa za razmjenu e-mail-ova, ali i ujedno najednostavniji za upotrebu.
Outlook Express omogućuje i praćenje Useneta, kao i uvoženje i izvoženje poruka i adresiranje iz drugih programa, kreiranje filtera, blokiranje poruka, rad s više accaunta i slično.

1.2. Izgled prozora
Izgled prozora (Interfejls) veoma je sličan sa ostalim Microsoft programima. Čine ga :
1. Title Bar ( Naslovna linija)
2. Standard Toolbar (Glavni meni)
3. Advanced toolbar ( Meni sa alatkama)
4. Outlook bar – meni u kome se nalaze prečice (shortcut)


1.3. Folderi za organizovanje

Folderi koji služe za organizovanje poruka u Outlook-u su:
1. Inbox – folder u kome se nalazi pošta koju je neko poslao
2. Outbox – Folder u kome se nalaze naše poruke spremne za slanje
3. Drafts – folder u kome se nalaze nezavršene poruke
4. Sent Items – folder u kome se nalaze poruke koje smo poslali
5. Deleted Items – folder u kome se nalaze poruke koje smo obrisali

1.4. E – mail Acounti
Kako bi se moglo započeti korištenje Outlook Expresa, potrebno je definisati svoj e-mail accaunt, koji se dobija kod dobavljača Internet usluga. U koliko prvi put instališemo ovaj program dijaloški okvir će se otvoriti automatski pri prvom pokretanju Outlooka. U koliko se želi pošta pratiti na nekoliko accaunta, ovaj program omogućuje i to-pomoću tipke Add koja dozvoljava pravljene željenog broja accounta.
Referentni URL