Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: NEZAPOSLENOST
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ


UVOD 3
1. NEZAPOSLENOST 4
1.1 VRSTE NEZAPOSLENOSTI 4
1.2 NEZAPOSLENOST I PRIVREDNI RAST 5
1.3 NEZAPOSLENOST KAO MAKROEKONOMSKI FENOMEN 6
1.4 NEZAPOSLENOST U SVETU 8
1.5 NEZAPOSLENOST U EVROPSKOJ UNIJI 8
1.6 NEZAPOSLENOST U SRBIJI 9
1.7 NEZAPOSLENOST U KRAGUJEVCU 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
UVOD


Nezaposlenost kao makroekonomska kategorija zahteva da na određeni način definišemo sledeće pojmove i kategorije radi boljeg sagledavanja fenomena nezaposlenosti, a to je šta u globalnom smislu znače ekonomija, makroekonomija, pojam nezaposlenosti, pojavne oblike i uzroke nezaposlenosti kao i cikluse nastanka i mogućnost mera da se suzbije u različitim ekonomijama. Ekonomija kao nauka bavi se razotkrivanjem, analizom i produbljivanjem saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u društvenoj proizvodnji sa stanovišta analize odnosa proizvodnje (klasična ekonomska teorija), odnosno racionalnosti upotrebe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba. Analiza se vrši na makro i mikro nivou.


Predmet izučavanja ekonomije je podeljen na dve glavne oblasti: mikroekonomiju, i makroekonomiju. Makroekonomija proučava pojedinačne privredne subjekte (domaćinstva i preduzeća). Makroekonomija proučava ekonomske agregatne veličine. To znači da proučava privredu u celini i sveukupne mogućnosti ekonomije, i unutar toga pojave kao što su: inflacija, nezaposlenost, poslovni ciklusi, te ekonomija države i svetska ekonomija itd. U tom smislu makroekonomija se bavi izučavanjem pojava, procesa i problema, kao što su: bruto proizvod, društveni proizvod, nacionalni dohodak, potrošnja, štednja, investicije, ekonomski rast, spoljnotrgovinska razmena, društvena reprodukcija, platni bilans, ciklična kretanja privrede, budžet, fiskalna i monetarna politika, agregatna tražnja i ponuda, zaposlenost, inflacija itd.


1. NEZAPOSLENOST


Nezaposlenost, u ekonomskim terminima, se pojavljuje ako postoje kvalifikovani radnici koji su voljni raditi po nadnicama koje prevladavaju, ali ne mogu naći zaposlenje. Dakle, nezaposlene osobe su starije od 16 godina, sposobne i voljne raditi i aktivno traže posao, ali su bez posla.
Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih radnika podeljen s ukupnim brojem radno sposobnog stanovništva (radno sposobnim stanovništvom se smatraju osobe između 16 i 65 godina).1.1 VRSTE NEZAPOSLENOSTI


Ekonomisti identifikuju tri različite vrste nezaposlenosti:

• Frikcijska nezaposlenost
• Strukturna nezaposlenost
• Ciklička nezaposlenost

Frikcijska nezaposlenost - Frikcijska nezaposlenost nastaje zbog neprekidnog kretanja ljudi između regija i radnih mesta ili kroz različite faze životnog ciklusa.
Strukturna nezaposlenost - označava raskorak između ponude i potražnje za radnicima. Raskoraci mogu nastati zato što potražnja za jednom vrstom rada raste, dok se potražnja za nekom drugom vrstom smanjuje, a ponuda se ne prilagođava brzo.
Ciklička nezaposlenost - postoji kad je ukupna potražnja za radom niska.Kako ukupna potrošnja i output padaju, nezaposlenost raste praktički svuda.


Promatrajući voljnost radnika da rade pri određenoj visini nadnica razlikujemo: dobrovoljnu nezaposlenost i prisilnu nezaposlenost. Dobrovoljna nezaposlenost nastaje onda kada radnici ne žele raditi po aktualnim tržišnim nadnicama, a prisilna nezaposlenost je kada nezaposleni žele raditi za nadnice kakve prevladavaju na tržištu, ali ne mogu naći zaposlenje.
Danas nezaposlenost ostaje središnji problem savremenih tržišnih ekonomija. Kad je nezaposlenost visoka, resursi se rasipaju, a dohoci ljudi se osipaju. Tokom takvih razdoblja, ekonomske nevolje pogađaju i osećaje ljudi i njihove porodične živote.
Visoka nezaposlenost utiče na smanjenje BPD-a (Bruto domaći proizvod). Znači, tom prilikom ne koristimo resurse koliko je to moguće, tako da nismo u prilici proizvesti dobra i usluge, koji će omogućiti ljudima da prežive i uživaju. Gubici u razdobljima visoke nezaposlenosti najveći su dokumentirani gubici u savremenoj ekonomiji.

Iako je ekonomski trošak nezaposlenosti visok, niti kakav novac ne može adekvatno prikazati humani, socijalni i psihološki danak u razdobljima trajne prisilne nezaposlenosti. Psihološke studije ukazuju da je otpuštanje s posla jednako traumatski događaj kao i smrt bliskog prijatelja ili neuspeh u školi. Nezaposlenost dovodi do gubitka samopoštovanja, određenih mentalnih bolesti, problema unutar porodice i raspada brakova. Utvrđena je povezanost između rasta stope nezaposlenosti i rasta stope kriminaliteta i rasta stope samoubistava.

U SAD-u, nakon velike ekonomske krize i nakon sloma čitave ekonomije, svaki četvrti Amerikanac je ostao bez posla, tako da je oko 15 miliona ljudi bilo nezaposleno. Prosečne nadnice su pale za 60%, a prihod od poljoprivrede za 50%. Kako je do tada ekonomija SAD-a bila vodeća i u neku ruku pokretač razvoja svetske privrede, tako se i kriza prelila iz Amerike u celi svet. Posledice su se osetile u svim zemljama sveta, a najteže je bilo industrijski razvijenijim državama.
Referentni URL