Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
1. UVOD


Čovjek najveći dio svog vremena provodi u komunikaciji s drugim ljudima. Međutim, pri govornom komuniciranju, svaku poruku, osim samih riječi, čine još dvije komponente: korištenje glasa (ton glasa, njegova boja, brzina govora, glasnoća, izgovor, pauze u govoru) i korištenje tijela (mimika i gestikulacija).
Čovjek se pri interakcijama, licem u lice, ponajviše usredotočuje na svoje riječi, pa zaboravlja kako pri tom njegovi pokreti, stavovi i izrazi lica kazuju svoju priču. Neverbalna komunikacija sastoji se od mnoštva znakova od kojih svaki ima svoje značenje. Mi svakodnevno komuniciramo pomoću tih znakova i "čitamo" ih kod drugih ljudi, a da toga nismo ni svjesni. U većini slučajeva ne znamo nama svojstvene pokrete i izraze lica.Mnoge geste apsorbiramo iz socijalne sredine u kojoj živimo i one se tokom našeg života snažno modificiraju nesvjesnim podraživanjem društvenih običaja. I urođeni su izražaji često drastično modificirani pod društvenim pritiscima.Ljudska strast vježbanja pokreta je tolika da su u prošlosti pokušavali naučiti "govorničku gestikulaciju" usprkos činjenici da su malom broju ljudi potrebne takve instrukcije.Pri svakoj interakciji odašiljemo emicionalne signale, a ti signali utječu na osobe oko nas. Što smo društveno uspješniji, to bolje nadziremo signale koje upućujemo.Do ovakvog prijenosa dolazi zbog nesvjesnog oponašanja emocija koje vidimo na nekom drugom, s pomoću nesvjesne motoričke mimikrije njihovih izraza lica, gesta, tona i drugih neverbalnih izraza emocija.Neverbalna komunikacija puno je važniji i kompleksniji aspekt međuljudske interakcije nego što se to na prvi pogled može učiniti.Što je komunikacija i zašto je važna?
Komunikacija je proces razmjene informacijskih sadržaja s ciljem da se između strana u ovom procesu razvije osjecaj razumijevanja i zajedništva. Poduzeća su društveni sustavi, u kojem je čovjek ključni čimbenik. Menadžment kao upravljanje posredstvom ili kroz druge podrazumijeva razumijevanje različitih čimbenika koji utječu na ponašanje covjeka. Motivacija, komunikacija, timske interakcije pri tome imaju izuzetan značaj. Komunikacija je jedan od čimbenika koji se provlači kroz sve aspekte osobnog, društvenog ili profesionalnog života ljudi. Upravo zbog sveprisutnosti komunikacijskog fenomena postoji sklonost prema umanjivanju
značaja komunikacije. Komunikacija podrazumijeva prenošenje određenog sadržaja od pošiljaoca primatelju putem nekog medija i na nacin koji kod primatelja i pošiljaoca rezultira jednakim sadržajem.
Sa psihološkog aspekta komunikacija je dvosmjeran proces prijenosa informacija ali i osjećaja, stavova i mišljenja. U jednom smjeru teku informacije, a u drugom se potvrdom, uvažavanjem, ili otporom (iskazanih verbalno ili neverbalno –gestama) uspostavljaju osjećaji, ili odnosi između ljudi. Komunikacija je također i indikator uključenosti pojedinca u grupu, te položaja pojedinca s aspekta pripadnosti grupi. Čovjek koji samo prima informacije u bitno je drugačijem socijalnom položaju od čovjeka koji samo emitira informacije. Aktivnim se članom komunikacijskog sustava može smatrati onaj pojedinac koji i prima i emitira informacije.
S organizacijskog aspekta komuniciranjem se ostvaruju odnosi između
organizacijskih jedinica, grupa i pojedinaca u poduzeću, te suradnja i zajedničko sudjelovanje u realizaciji ciljeva poduzeća. Zadatak je menadžmenta osigurati kvalitetni komunikacijski sustav. Ono što u komunikacijskom procesu jedna osoba kaže drugoj, nije uvijek identično
onome što je druga osoba čula kao poruku. Pri komunikaciji dio informacijskog
sadržaja se zbog utjecaja predrasuda, iskrivljenih ili dugih komunikacijskih kanala, buke, emocija i sl. gubi, ili pristrano interpretira. Takve se smetnje pojavljuju često i mogu iskriviti i najjednostavniji oblik komunikacije: osobni razgovor licem u lice između dvije osobe u mirnom okruženju.
Referentni URL