Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zdravstvena nega pacijenata sa hipertireozom - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ:

SADRŽAJ: 2
I POGLAVLJE 3
1 Uvodne napomene 4
1.1 Ciljna grupa 4
1.2 Ključne reči 4
1.3 Kratak pregled sadržaja poglavlja 4
II POGLAVLJE 4
2 Hipertireoza 5
2.1 Tiroidna žlezda 5
2.2 Hipertiroidizam 7
2.3 Gravesova bolest 8
2.3.1 Kliničke manifestacije i simptomi Gravesove bolesti koji su predmet nege bolesnika 10
2.4 Priprema za hirurgiju kod subtotalne tiroidektomije 11
2.5 Nega i komplikacije u postoperativnom toku 12
2.6 Kliničko ispoljavanje i nega pacijenta kd Gravesove oftalmopatije 12
2.7 Trudnoća, porođaj i hipertireoza 13
2.8 Stres i hipertireoza 14
2.9 Hipertireoza i kvalitet života 16
2.10 Hipertireoza i druge bolesti i životne navike 17
2.11 Osteoporoza i hipertireoza 20
2.12 Planiranje zdravstvene nege bolesnika sa hipertireozom 21
2.12.1 Sestrinska dijagnoza 22
2.12.2 Planiranje zdravstvene nege 23
2.12.3 Sprovođenje zdravstvene nege 24
2.12.4 Vrednovanje – evaluacija zdravstvene nege 24
2.13 Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 25
2.14 Sestrinske intervencije kao korak u fazi realizacije zdravstvene nege 26
2.14.1 Priprema za intervenciju 26
2.14.2 Izvođenje intervencija 28
2.15 Sestrinske intervencije 30
2.15.1 Putevi unošenja lekova 30
2.16 Nadzor nad radom drugih učesnika u nezi 37
2.17 Komunikacija sa drugim učesnicima u nezi i tretmanu 38
2.17.1 Dokumentovanje obavljene nege 39
III POGLAVLJE 43
3 Intervencije u nezi, prevenciji i lečenju komplikacija kod hipertireoze - istraživanje 43
3.1 Cilj rada 43
3.2 Metod rada 44
3.3 Upitnik za pacijente 44
3.4 Rezultati istraživanja 45
ZAKLJUČAK 50
LITERATURA 51
Prilog: Upitnik za pacijente 53

Referentni URL