Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita prava radnika - diplomski - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Pravo na rad u tržišnoj privredi u formalno-pravnom smislu jeste proces koji je uslovljen postojanjem kapitala i radnika. Svako lice koje ispunjava minimalne uslove propisane zakonom (minimalna starost 15 godina života) i opštu zdravstvenu sposobnost slobodno zaključuje ugovor o radu sa poslodavcem . Ovo ljudsko pravo uključuje, još od Francuske revolucije 1789. godine, i zabranu ropskog i prinudnog rada. Interesantno je napomenuti da je prvi ustav koji je izričito zabranio prinudni rad bio Vajmarski ustav njemačke republike iz 1919. godine, iste one republike koja je kasnije osnovala i prve koncentracione logore.
Zakonom o radu Republike Srpske zabranjuje se diskriminacija u zapošljavanju s obzirom na lična svojstva osobe – pol, ekonomski status i socijalno porijeklo, veroispovest, posebne potrebe (invalidnost) seksualnu opredeljenost i bračni status, kao i politička i sindikalna pripadnost odnosno nepripadnost, rasna i etnička pripadnost lica koje konkuriše za određeni posao .
Međutim, sloboda i pravo na rad ne podrazumijevaju automatski i pravo na zaposlenje. Nejednakost preduzetnika - poslodavca i radnika već umanjuje stvarnu slobodu rada. Rad je uslovljen nizom ekonomskih uslova koji treba da budu ispunjeni da bi se efektivno obavljao i bio vrednovan adekvatnom materijalnom vrijednošću, odnosno zaradom. Primarni problem je odnos potražnje i ponude rada na tržištu rada, stepen razvoja privrede, cikličnim karakterom tržišne privrede, opštom kulturom i kulturom rada jednog društva. ...

Sadržaj:


UVOD 3
1.1 Opšta zaštita prava radnika u Republici Srpskoj 5
1.2 Istorijski razvoj prava na rad 6
1.3 Radni odnos 10
1.4 Pripravnik 11
1.5 Radno vrijeme 17
1.6 Kolektivni ugovori 26
1.7 Otpuštanje radnika 27

Referentni URL