Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tržište pšenice i brašna u Republici Srbiji - diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Žita čine osnov ishrane sveukupnog svetskog stanovništva. Jedno od najrasprostranjenijih žita je pšenica. Pšenica predstavlja niskoakumulativnu kulturu, koja zahteva mala radna ulaganja, ali i obezbeđuje relativno nizak profit. Istovremeno, ovaj poljoprivredni proizvod čini osnov prehrambene sigurnosti, te na nivou jedne države mora biti zastupljen u onoj meri u kojoj obezbeđuje samodovoljnost. Promene na svetskom tržištu pšenične su izrazito dinamične, ali opšte tendencije su povećavanje proizvodnje ovog žita, postizanje samodovoljnosti u podmirivanju sopstvenih potreba u većini zemalja i sve značajnija ponuda na svetskom tržištu. U promenljivim uslovima, neophodno je sagledati sopstvenu proizvodnju ovog izuzetno važnog žita i svih njegovih prerađevina, utvrditi godišnje potrebe i obezbediti sopstvenu proizvodnju uz tendenciju da se višak ovog proizvoda plasira na ino tržište....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 PREHRAMBENA INDUSTRIJA 4
2 TRŽIŠTE PŠENICE I BRAŠNA U REPUBLICI SRBIJI 6
2.1 Globalne tendencije u svetskoj proizvodnji žitarica i pšenice 6
2.2 Spoljnotrgovinska razmena pšenice i brašna 9
2.3 Proizvodnja žitarica i proizvoda od žitarica u Srbiji 12
2.4 Cene žitarica 17
2.5 Potrošnja pšenice i pšeničnih proizvoda 19
2.6 Zapostavljena pšenica 20
2.7 Proizvodnja brašna i proizvoda od brašna 23
2.8 Tržište pekara i hleba u Srbiji 25

Referentni URL