Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komunikacija i komunikacijski procesi u organizaciji i vođenju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod:

Opšti podaci:- Najčešće pitenje koje poslovan čovjek postavlja sebi jeste kako da bude još uspješniji u poslovnom komuniciranju.
Sposobnost komuniciranja i pridobijanja ljudi za saradnju, glavni su uslovi za uspješno napredovanje u marketingu odnosno prema vrhu organizovane piramide.

U komuniciranju čovjek će biti uspješan samo ako u sebi osjeća zadovoljstvo i radost prilikom izlaganja svojih mislih ideja, ciljeva i planova svoje organizacije.
Razgovor odnosno vođenje dijaloga moguće je samo ako postoje najmanje dvoje dakle moguće je samo kao ''ja i ti'' npr. ako postavim pitanje ''ko sam ja'' odmah primjećujem da o sebi nermogu da govorim bez tebe (ti).

Komunikacija vođenje razgovor –dijalog nije samo metoda mišljenja, nego i stil i način života življenja odnosno dodir čovjeka sa čovjekom usmjeren na otvaranje obojce na neko neoprobano ili potrebno iskustvo

Sistem komunikacije je izuzetno složen proces u kojem nema manje bitni ili nebitni činjenica sve je važno od pripreme prvog pojavljivanja pa sve do konačnog postizanja dogovora i pripreme u praksi onoga što je dogovoreno.


Komunikacija i komunikacijski procesi
u organizaciji i vođenja


- Komunikacija uopšteno predstavlja opštenje, prenošenje i razmjenu nekih sadržaja gdje je termin sveobuhvatan, a može da podrazumjeva fizikalističke procese definisane u kibernetici.

U psihološkom smislu komunikacija označava opšteenje među ljudima, a može biti jednosmjerna i dvosmjerna. Obavobjavljivanje knjiga ili sadržaja webu, kao i emisije na radiju ili televiziji, bez kontakta sa primateljima, primjeri su jednosmjerne komunikacije .

Sdruge strane, razgovor udvoje, komunikacija u grupi i nastava u razredu primjeri su dvosmjerne komunikacije jer sudionici obostrano šalju i primaju verbalne i neverbalne poruke. Komunikacija se odvija putem razgovora- dijaloga, slanja i primanja poruka gdje predavač- instruktor šalje informacije i prima ih od polaznika, a polaznik nije samo primatelj, već i pošaljitelj informacija.

Povratne informacije ili feedback pokazuju na to kako je neka poslana informacija prihvaćena i interpretirana od strane primaterlja. Povratne informacije su vrlo važne u marketing menadžmentu jer omogućuju kontrolu procesa razmjene poruka i interakcije između sudionika. Proces komunikacije na daljinu uključuje sadržaje koji se razumiju i komunikacijske kanele i medije. S obzirom na komunikacijske kanale koji se koriste, poruke koje se razmjenjuju između sudionika komunikacije mogu biti verbalne i neverbalne.

Verbalne su predmetni jetik i matajezik koji omogućava otkrića novih ekspresivnih potencijala i stilova komuniciranja, a podrazumjeva kreativnu, mataforičnu i slobodnu igru ideja.
Neverbalne komunikacija može da bude vrlo površna i lažna i nesmije uvijek da bude svaćena kao duboka i autentična i ona može biti površna, pasivna, objektivizirana gdje može da izrazi nečiji ego odnosno nešto stečeno očividno i dostupno.

Neverbalnu komunikaciju možemo podjeliti na paralingvističku, ekstralingvističku i matalin gvističku.
U svakoj komunikaciji pošaljitelj nešto otkriva o sebi, govori o svojem odnosu prema sugovorniku i pokušava na njega utjecati na različite načine.
Komunikacijska klima je opća atmosvera u kojoj se odvija komunikacija tijekom obrazovanog procesa, a može varirati s obzirom na doživljani osjećaj i manifestiranu slobodu izražavanja, otvorenost i iskrenost srdačnost i prihvaćanje duugih, međusobne odnose, razinu kooperativnosti.

Komunikacija među ljudima je osnovni preduslov svake organizacije i najveći broj nesporazuma koji nastaju među ljudima unutar organizacije ili društvene zajednice jeste nestručnost i nespremnost za komuniciranje.
Problemi nedostatka ideja, informacija, ciljeva i strategija kao i osnovni uzrok neefikasnosti organizacije, su u nesposobnosti ljudi da komuniciraju, dakle usled porasta smetnji koje su nastupile u komunikacijskom procesu.

Osnovi uzrok nedostatka komunikacije među ljudima leži u lošem intrepretiranju informacija koja se prenosi između ljudi unutar određene organizacione strukture, kao i brojne druge smetnje, kao što su predbuđene superkriticizam, odbijanje da se promjeni način mišljenja, netrpeljivost prema osobi koja izlaže ideju ili prema samoj ideji nedostatka kod ljudi.
Osnovni uzrok nedostatka komunikacije među ljudima leži u lošem interpretiranju informacija koja se prenosi između ljudi unutar određene organizacione strukture, kao i brojne druge smetnje, kao što je predubeđenje, superkriticizam, odbijanje da se promjeni način mišljenja, netrpeljivost prema osobi koja izlaže ideju ili prema samoj ideji.

Često se kao problem komuniciranja javlja nedostatak vremena za širu eksplanaciju ideja, podataka, informacija i problema međusobne udaljenosti ljudi koji komuniciraju, nepotpunost u razmjeni ideja podataka i informacija te odsustvo inspiracije da se ideja, podatak i informacija precizno prenese i problem razumljivo objasni ili usled neposjedovanja motivacije da se uopšte komunicira.
Povećanju efikasnosti komunikacije doprinosi poboljšanje organizacije u smislu održavanja otvorenih kanala i dodele jasnih radnih zadataka i odgovornosti, kao i osiguranjem funkcija preko broja kanala preko kojih se poruke prenose i povratne informacije vraćaju koje treba da se svedu na minimum.
U tom smislu treba da se pođe od osnovne definicije marketing informacijskog sistema kojeg čine ljudi, oprema i postupci radi prikupljanja tačnih informacija za donosioce odluka u marketingu

Struktura organizacije marketing sektora treba treba da bude postavljena tako da obezbeđuje kanale za protok poruka nadole, nagore i lateralna (u stranu) te smetnji mogućnosti izvora neformalnih poruka i informacija.
Referentni URL