Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita životne sredine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Заштита и унапређење природе су неопходне и корисне активности човека у његовом животном окружењу, значајне за развој целокупне заједнице , ипак су често супростављене остварењу привредних и економских интереса.
Преко научно и стручно осмишљене и организоване мултидисциплинарне, континуиране активности може се очувати природно богатство.
Под заштитом природе подразумевамо скуп активности које се свесно и организовано, на научним основама, предузимају са циљем очувања и побољшања стања одређеног природног добра, као и његове непрекидне неге.
Предмет заштите природе представљају не само биљне и животињске врсте и њихове заједнице, станишта и екосистеми, већ и објекти од изузетног геолошког, геоморфолошког и хидролошког значаја и вредности.
Значај заштита и унапређивања животне средине је вишеструк. Активности заштите природних вредности имају научни, еколошки, образовани, економски, туристички, здравствено-рекреативни и етничко-културни значај...

С А Д Р Ж А Ј

1. Увод………………………………………………………………………………...……3
2. Човек као фактор угрожавања животне средине……...…..4
3. Аерозагађење………………………………………………………………………....5
3.1. Загађивачи ваздуха………………………………………………………..………6
4. Загађивање воде и тла………………………………………………………..……....7
4.1. Загађивање воде…………………………………………………………..……….7
4.2. Загађивање тла……………………………………………………………..……...8
5. Уништавање вегетације…………………………………………………………..……9
6. Градска бука и вештачка светлост…………………..…...10
7. Закључак …………………………………………………………………………….….11
Литература………………………………………………………………………………12
Referentni URL