Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stvaranje novog života (put spermatozoida i jajne ćelije)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Polni odnos je, dakle, posledica privlačnosti među polovima, koji proizlazi iz činjenice da se polovi međusobno razlikuju po mnogim psihičkim i fizičkim osobinama. Razna muška, odnosno ženska svojstva deluju da se osobe suprotnog pola međusobno zbližavaju. Kad suprotni polovi osete potrebu da budu zajedno, kod njih se javlja želja za telesnom prisnošću. Ljubavna igra u osnovi predstavlja aktivnost mož-dane funkcije, koja je najsuptilnije isprepletena sa telesnom aktivnošću, gde se spajaju:

- telesne i
- duhovne vrednosti.

Priroda seksualnog nagona, kako fizička, tako i psihička, ukorenjena je u ljudskom organizmu. Ljubav je složena i skladna igra dve ličnosti koja ne bi bila ljubav kad bi samo bila okrenuta sebi, a polni čin, je važan za produženje vrste.

Polni nagon je oruđe za održavanja vrste, on tera čoveka da svoju polnu ćeliju sjedini sa polnom ćelijom ljubavnog partnera. Sjedinjavanje dveju polnih ćelija - oplođenje - dešava se u jajovodu, odakle oplođeno jaje silazi u matericu na mesto za njega pripremljeno. Tu se, zatim, putem deobe ćelija stvara zametak - embrion, koji je u početku mali (na kraju prvog meseca dugačak jedan santimetar), pa se lagano razvija, i u roku od devet meseci potpuno sazre; tada dolazi na svet novi član porodice i novi stanovnik zemljine kugle.

Nekada je porođaj bio željno očekivan događaj, koji je radosno pozdravljan. Danas - naročito u kapitalističkim zemljama - to nije uvek tako. Materinstvo van braka je krupan moralni problem, a u izvesnoj meri to ima kobnih posledica i za budućnost samog deteta. Ali trudnoća nije ni u braku uvek priželjkivan događaj. To nije samo zbog ekonomske situacije. Nije nam cilj da se na ovom mestu upustimo u detaljno razmatranje ove pojave - time bi znatno prešli okvire i ciljeve ovog rada. Ali bez obzira na razloge izbegavanja trudnoće, smatramo da bar određivanje vremena kada bi potomci trebalo da dođu na svet, spada među osnovne ljudske slobode. Sa zdravstvenog gledišta pak, izbegavanje nepoželjne trudnoće nije štetno ili nije toliko štetno - ovo zavisi i od upotrebljenih sredstava - kao što je štetno nasilno prekidanje već nastale trudnoće....

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Stvaranje novog života (put spermatozoida i jajne ćelije) 4
1.1 Jajna ćelija 4
1.2 Spermatozoid 4
2 Stvaranje novog života 6
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL