Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Parenteralni način prehrane
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prehrana je jedna od potreba svakoga čovjeka na Zemlji, to je proces u kome čovjek unosi u organizam hranu, dok se nastavak procesa u kojem se onda u probavnom traktu hrana prerađuje u energiju (ili skladišti) naziva probava. Danas su popularni pojmovi: vegetarijanska prehrana i makrobiotička prehrana.
No jedino stvarno bitno u cijeloj priči o prehrani jest: dnevno unijeti u organizam dovoljne količine svih hranjivih tvari tako da se tijelo (organizam) zadrži u zdravom stanju. Suprotnost jest pothranjenost, koja slabi imuni sustav čovjeka i time ga čini lakim plijenom bolesti, od prehlada, upala pluća do TBC-a. Obično se govori da prehrana treba biti raznolika. Treba sadržavati: vitamine, ugljikohidrate, bjelančevine, masti, minerale itd.
U predindustrijskom društvu čovjek je hranu sam uzgajao, a ponekad i prodavao (tržnice postoje oduvijek), dok se danas proizvodnjom hrane bavi manji dio društva. Danas su razvijene: mesna industrija (meso i mesne prerađevine, kobasice, šunke, paštete), mliječna industrija (mlijeko, jogurti, vrhnja, sirevi, mliječni namazi), ribarska industrija (ulov i konzerviranje ribe, riblje paštete) i pekarska industrija.
U neonatologiji razlikujemo parenteralnu i enteralnu prehranu. U ovom radu ćemo objasniti parenteralni način prehrane.
Prvi pokušaji hranjenja krvožilnim putem opisivani su u 17. i 18. stoljeću. Prvi pokušaj primjene maslinova ulja parenteralnim putem spominje se u Francuskoj 1678. godine! Osnovni koncept suvremene parenteralne prehrane opisan je 1945. Parenteralna prehrana je način supstitucije organizma vodom, energetskim supstratima (glukoza i lipidi), kao i svim drugim hranjivim tvarima krvožilnim putem (elektroliti, elementi u tragovima i vitamini).
Znatan i stalan napredak u znanosti o kliničkoj prehrani, koji prije svega uključuje razvoj tehnika i otopina za enteralnu i perenteralnu prehranu, omogućuje danas hranjenje svih bolesnika koji nisu u mogućnosti ili ne žele uzimati hranu, te onih kod kojih nije moguća apsorpcija nutritivnih sastojaka iz crijevnog lumena. ..

Sadržaj:

Uvod 3
1 Mesto i uloga sestrinstva u zdravstvenoj zaštiti 4
2 Parenteralna prehrana 6
2.1 Tehnike davanja totalne parenteralne prehrane 7
2.2 Sredstva za pereteralnu ishranu - sastav 7
2.3 Predostrožnost i komplikacije 10
Zaključak 13
Literatura 14

Referentni URL