Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: KOMUNIKOLOGIJA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod:

Opšti podaci:
- Najčešće pitenje koje poslovan čovjek postavlja sebi jeste kako da bude još uspješniji u poslovnom komuniciranju.
Sposobnost komuniciranja i pridobijanja ljudi za saradnju, glavni su uslovi za uspješno napredovanje u marketingu odnosno prema vrhu organizovane piramide.

U komuniciranju čovjek će biti uspješan samo ako u sebi osjeća zadovoljstvo i radost prilikom izlaganja svojih mislih ideja, ciljeva i planova svoje organizacije.
Razgovor odnosno vođenje dijaloga moguće je samo ako postoje najmanje dvoje dakle moguće je samo kao ''ja i ti'' npr. ako postavim pitanje ''ko sam ja'' odmah primjećujem da o sebi nermogu da govorim bez tebe (ti).

Komunikacija vođenje razgovor –dijalog nije samo metoda mišljenja, nego i stil i način života življenja odnosno dodir čovjeka sa čovjekom usmjeren na otvaranje obojce na neko neoprobano ili potrebno iskustvo

Sistem komunikacije je izuzetno složen proces u kojem nema manje bitni ili nebitni činjenica sve je važno od pripreme prvog pojavljivanja pa sve do konačnog postizanja dogovora i pripreme u praksi onoga što je dogovoreno.


ZAKLJUČAK


- Proučavajući opisano najbolji način da u poslovnoj komunikaciji marketing menadžmenta osvojimo nečiju pažnju jeste da govornika pažljivo saslušamo razgovarajući o onome što ga interseuje tj. znati komunicirati sa ljudima znači razvijati sposobnost da sagledamo stavove drugih i da pokušamo da posmatramo stvari sa njegove tačke gledišta.
Sagledajući cjelokupno stanje kroz komunikacijiski tok marketinga treba se pridržavati osnovnih načela ne upadati sagovornikovu u riječ, ne koristiti pogrdne riječi i negovoriti povišenim tonom, ne koristiti se lažima a naročito sagovorniku govoriti da laže i ne voditi razgovore lične prirode.
Osnovni uzrok nedostatka komunikacije među ljudima leži u lošem interpretiranju informacija, a uspješna komunikacija može biti ako pregovarač, pošiljalac i primalac imaju slične poruke koje šalju.
Kada su u pitanju kumunikacijske poruke gdje vezu za prenos poruke prestavlja komunikacijski kanal možemo zaključiti da dužine kanala utiču na pošiljaoca i primaoca jer ako je kanal kraći pošiljalac i primalac imaju slične precepcije poruke, ako je kanal duži precepcija poruke utiče na veličinu izopačenja poruke.
Možemo slobodno reći da je komunikacija svedena na razuumne informacije koje se tiču individualnih iskustava i potreba, a funkcija jezika kao sredstvo komuniciranja jeste funkcija dovođenja sopstvenih sfera iskustava u odnose komunikacije.
Referentni URL