Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Čulo sluha
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Čulni aparat obuhvata niz organa koji primaju nadražaje iz spoljašnje sredine ili iz unutrašnjosti organizma. Čulni organi mogu biti veoma prosti, kao što je slučaj sa nekim čulnim receptorima u koži, ili imaju jako složenu strukturu, obuhvatajući niz pomoćnih organa, kao što je to, na primer, slučaj sa čulnim aparatom vida ili sluha. Čulni organi primaju nadražaje čiji se izvor nalazi u unutrašnjosti ili na površini tela, kao što je to slučaj sa čulima kožne senzibilnosti, ukusa i dr., ili nadražaje čiji je izvor u daljini, na primer čula vida ili sluha. Ovi poslednji čulni organi nazivaju se telereceptori. Svaki čulni aparat sastoji se iz više delova: receptora, ili receptornog pribora koji se nalazi na periferiji, senzitivnog ili aferentnog nerva i centara u kori velikog mozga. Za pravilnu funkciju čula potrebni su svi ovi delovi. Oštećenje ma kog od njih onemogućuje čulnu funkciju. Svaki čulni aparat ima svoj prag, najmanji intenzitet nadražaja koji izaziva utisak, kao i najkraće vreme koje je neophodno da bi se dobio čulni utisak. Ove vrednosti su različite kod raznih čula. Ćula su u stanju da razlikuju kvalitet i intenzitet nadražaja. U ovoj analizatorskoj funkciji učestvuje i kora velikog mozga. Ćula takođe pokazuju sposobnost prilagođavanja - adaptacije prema intenzitetu nadražaja. Za ovu adaptaciju neophodno je izvesno vreme, na primer kod adaptacije čula vida pri prelazu iz dobro osvetljene prostorije u mračnu prostoriju.
Sa pojačavanjem intenziteta nadražaja pojačava se u određenim gra¬nicama i intenzitet čulnog utiska, pri čemu se intenzitet čulnog utiska povećava proporcionalno logaritmu intenziteta stimulusa. U istom odnosu se povećava i frekvencija električnih pražnjenja (u aferentnim nervnim vlaknima. Najkraće vreme dejstva nekog nadražaja neophodno da bi čulo moglo da primi taj nadražaj naziva se vreme reakcije. Njegovo trajanje je različito za razna čula. Vreme reakcije se deli u dva perioda: prosto vreme potrebno da se nadražaj zapazi i specijalno vreme potrebno da se razlikuje kvalitet nadražaja.mPojedina čula imaju sposobnost da razlikuju intenzitet pojedinih bliskih nadražaja. Pri tom je potrebno da se intenzitet pojača ili smanji u određenom kvantitativnom odnosu prema prvobitnom. Taj odnos iznosi za receptore pritiska 1/30, za slušne receptore 1/10, a za receptore oka 1/200. Da bi se razlikovala dva nadražaja koji slede jedan drugog u bliskom vremenskom razmaku, potrebna je pauza koja je različita kod raznih čula. Tako, ta pauza za oko iznosi 0,002 - 0,0075, a za uho 0,04 sek.; ako je ova pauza kraća, oba nadražaja se slivaju u jedan.
Čula pokazuju i sposobnost prilagođavanja (adaptacije) različitim intenzitetima nadražaja. Adaptacija se javlja pri prelasku iz jako os¬veti jene u slabo osvetljenu prostoriju, ili iz prostorije u kojoj vlada buka u prostoriju u kojoj se čuju tonovi ili šumovi slabog intenziteta, i obrnuto. Za adaptaciju je potrebno određeno vreme. Dejstvo nadražaja jakog intenziteta u toku dužeg vremena može dovesti do zasićenosti ili zamora receptora, pri čemu se prag jako pove-ćava, a osetljivost smanjuje. Čulni organi imaju dvostruki značaj: s jedne strane, njihovi recep¬tori učestvuju u odigravanju niza refleksa, dok s druge strane, u tesnoj funkcionalnoj vezi sa moždanom korom, imaju analizatorsku (tj. učestvuju u zapažanju) i diskriminacionu ulogu (tj. doprinose razlikovanju na¬dražaja)...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Čulo sluha 4
1.1 Evolucija 4
1.2 Građa čula sluha kod čoveka 4
1.3 Funkcija čula 8
1.4 Bolesti 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14

Referentni URL