Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biohenija - nomenklatura i klasifikacija enzima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Enzimi ili fermenti su biološki katalizatori (kraće biokatalizatori) koji delujući u ćelijskoj ili ekstraćelijskoj sredini olakšavaju tok i nastanak veilkog broja biohemijskih reakcija. Praktično, bez prisustva enzima ne bi bilo moguće pretvaranje organskih materija u energiju, niti odvijanje ostalih vidova metaboličke aktivnosti. Iz ovoga proizlazi da bi život kako najprostijih, jednoćelijskih, tako i onih najsavršenih organizama bio nemoguć.


Već iz ove nepotpune definicije naslućuje se izvesna sličnost po funkciji enzima i hemijskih katalizatora. Međutim, između katalizatora i enzima postoje, pored očiglednih sličnosti, žnačajne suštinske razlike.


Iz hemije su dobro poznati značaj i uloga pojodinih katalizatora, bez čijeg prisustva bi se neke hemijske reakcije odigravale vrlo sporo, dok se druge uopšte ne bi odigrale. Ulogu katalizatora najbolje ilustruje klasična hemijska reakcija 2H2 i O2 uz nastanak vode. Na sobnoj temperaturi molekuili vodonika i kiseonika uopšte ne reaguju i voda ne nastaje:...


PRIRODA ENZIMA


Po pravilu enzimi su belančevine ili proteini. Oni proteini koji ispoljavaju osobine biokatalizatora po svojoj složenosti mogu biti proste belančevine (počev od onih tipa peptida), proteini sa metalnim katjonom odnosno složene belančevine ili proteidi. U ovom poslednjem slučaju jedan enzim čine dve komponente —koenzim (ili koferment) i apoenzim (ili apoferment) koji se kombinuju u potpuni enzim holoenzim (ili holuferment):


KOENZIM + APOENZIM = HOLOENZIM ili
KOFERMENT + APOFERMENT = HOLOFERMENT


Apoenzim je prava belančevina. Ispoljava sva ona dobro poznata svojstva proteina: termolabilnost, koloidnu prirodu, nemogućnost dijalizovanja, slabu difuziju, zanemarljivo mali osmotski pritisak itd. U sklopu enzima nosilac je specifičnosti prema supstratu. Nasuprot ovome, koenzim je nebelančevinaste prirode i zbog toga je po pravilu termostabilan, dijalizuje i ovim postupkom se može odvojiti od apoenzima. Ranije se smatralo da od koenzima zavisi tip reakcije koju katalizuje dati enzim (holoenzim). Danas je poznato da jedan isti koenzim (npr, pirodoksalfosfat) može kombinovanjem sa dva različita apoenzima da katalizuje dve sasvim različite reakcije — dekarboksilaciju i transaminaciju. U prvoj (u dekarboksilaciji) vrši se odvajanje karboksilne grupe (—COOH) od supstrata, dok se u drugoj (u transaminaciji) vrši oduzimanje i prenos amino grupe (—NH2) sa jednog na drugi supstrat...
Referentni URL