Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nafta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ


1. UVOD...................................................................................................................................5

2. OPĆENITO O GORIVIMA ...............................................................................................
2.1. Definicija goriva i osnovna podjela...............................................................................6
2.2. Tekuća goriva.................................................................................................................7
2.3. Prirodno tekuće gorivo – nafta.......................................................................................8

3. POVIJEST NAFTE.............................................................................................................8

4. POSTANAK NAFTE.............................................................................................................
4.1. Anorganska teorija.........................................................................................................10
4.2. Organska teorija ...........................................................................................................11

5. NALAZIŠTA NAFTE…………………………………………………………………….12

6. FIZIKALNA SVOJSTVA NAFTE........................................................................................
6.1. Gustoća..........................................................................................................................17
6.2. Isparljivost.....................................................................................................................17
6.3. Napon para....................................................................................................................17
6.4. Temperatura paljenja.....................................................................................................18
6.5. Viskoznost.....................................................................................................................18

7. KEMIJSKI SASTAV NAFTE........................................................................................18
7.1. Ugljikovodici..............................................................................................................19
7.1.1. Lančasti ugljikovodici........................................................................................19
7.1.1.1. Alkani.....................................................................................................20
7.1.1.2.Alkani s razgranatim lancima.................................................................21
7.1.1.3. Alkeni....................................................................................................21
7.1.2. Prstenasti ugljikovodici......................................................................................22
7.1.2.1. Cikloalkani...........................................................................................22
7.1.2.2. Areni.....................................................................................................22
7.2. Sumporni spojevi nafte.................................................................................................23
7.3. Dušikovi spojevi nafte...................................................................................................23
7.4. Kisikovi spojevi nafte ...................................................................................................23
7.5. Tragovi metala u nafti....................................................................................................23

8. KLASIFIKACIJA NAFTE................................................................................................24
8.1. Alkanska nafta...............................................................................................................24
8.2. Cikloalkanska nafta.......................................................................................................24
8.3. Aromatska nafta.............................................................................................................24
8.4. Asfaltna nafta.................................................................................................................24
8.5. Mješovite nafte...............................................................................................................25

9. PRERADA NAFTE................................................................................................................
9.1. Frakcijska destilacija....................................................................................................25
9.2. Krekiranje.....................................................................................................................28
9.3. Polimerizacija................................................................................................................29
9.4. Rafinacija ......................................................................................................................30
9.4.1. Konvencionalna rafinacija.................................................................................30
9.4.2. Solventna rafinacija...........................................................................................30

10.PROIZVODI PRERADE NAFTE........................................................................................
10.1. Benzin........................................................................................................................31

11. ZAKLJUČAK....................................................................................................................34

12. LITERATURA..................................................................................................................36

1. UVOD

Čovjek je oduvijek težio novim otkrićima s namjerom da tako sebi olakša život. Od vatre do računalne tehnologije on je upoznao, razvio te usavršio mnoge proizvode, a negdje između upoznao je i naftu koja će biti u središtu zanimanja ovog rada.
Često sam se pitao kako jedna sirovina koju nam daje Zemlja može pokretati cijeli svijet i iz tog prvenstveno sam se razloga odlučio što bolje upoznati s ovom temom.
Brojni će stručnjaci reći da je 20. stoljeće bilo doba nafte. Time se želi naglasiti ključna važnost nafte za razvoj i izgled svjetskoga društva. Prema tome, nafta je igrala najvažniju ulogu u izgledu našega svakidašnjeg društva. Na kraju 20. stoljeća pojavila se računalna tehnologija koja duboko i ključno mijenja svjetsko društvo. Iz toga bi se moglo zaklučiti da je doba nafte prošlost i da ga je zamjenilo doba računala. No, je li tako? Kada kažemo doba nafte, mislimo na brojne proizvode i navike koje proizlaze iz njihove upotrebe – automobile, zrakoplove, plastične proizvode – koji ne bi bili mogući bez nafte. Razmislite: možete li zamisliti današnja svjetska društva bez automobila, zrakoplova i plastičnih proizvoda? Odgovor je sigurno ne! Nafta je jedan od osnovnih temelja suvremenoga industrijskog društva. Automobili, zrakoplovi i plastika su stvari koje su postale dominantne u životu ljudi toliko su se udomaćile da se zaboravlja da to sve ne bi bilo moguće bez nafte. Bez računala bismo mogli, svijet bi bio sporiji, ali kakav bi bio svijet bez nafte, ja mislim da bi stao.
Te misli su me zainrigirale da se pozabavim postankom nafte, odnosno uvjetima potrebnim za njezin nastanak, njezinim fizikalnim i kemijskim sastavom koji uvelike utječu na to kako ćemo ju i koliko moći iskoristiti, procesima prerade koji su nam danas od velike važnosti jer upravo uz pomoć tih procesa dobivamo razne proizvode koje koristimo u svakodnevnom životu kao što su benzin, plinsko ulje, petrolej, parafin, vazelin i mnogi drugi. Naravno da sam svaku od tih tema mogao obraditi slojevitije i detaljnije, no ovdje je ipak riječ o kraćem radu koji treba dati osnove, ne izuzevši niti jednu ključnu temu, ali niti ne ulazeći previše u nju.2. OPĆENITO O GORIVIMA

2.1. Definicija goriva i osnovna podjela


Goriva su one tvari koje procesom izgaranja razvijaju velike količine topline upotrebljive u praktične svrhe. Poznato je da postoje tvari koje također izgaraju, ali ne moraju biti goriva. Pa tako da bi se neka tvar mogla koristiti kao gorivo mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
• da se u prirodi nalazi u dovoljnim količinama
• da je jeftina i lako pristupačna
• da je u normalnim uvjetima dovoljno postojana (sposobna za transport i skladištenje)
• da pri izgaranju ne razvija štetne plinove opasne za život ljudi, životinja i bljaka
• da procesom izgaranja proizvede znatnu količinu topline u kratkom razdoblju, da se može ekonomično koristiti
• da u sebi ne sadrži neizgorivih tvari – balasta

Goriva možemo podijeliti prema njihovom agregatnom stanju na: kruta (drvo, razne vrste ugljena), tekuća (nafta) i plinovita (suhi i tekući plinovi), a svaku tu grupu prema porijeklu, na prirodna i umjetna.2.2. Tekuća goriva

Tekuća goriva imaju prednost nad čvrstim gorivima, a ona se sastoji u sljedećem:
• velika toplinska vrijednost
• mali sadržaj štetnih tvari
• lako se prevode u plinovito stanje, pa se dobro mješaju sa zrakom, te potpuno izgaraju
• sadrže vrlo malo vode
• lakše se skladište i bolje se iskorištava skladišni prostor
• mogućnost transporta cijevovodima na veće udaljenosti
Uz prednosti, tekuća goriva imaju i neke nedostatke:
• laka zapaljivost i eksplozivnost, odnosno nastajanje požara
• otrovnost nekih tekućih goriva
Referentni URL