Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: MALIGNI TUMORI DEBELOG CRIJEVA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
MALIGNI TUMORI DEBELOG CRIJEVA (TDC)

Karcinomi kolona crijeva je treći karcinom po učestalosti u muškaraca odmah iza raka pluća i želuca ,a kod žena na trećem mjestu iza raka dojke ,cerviksa uterusa .
Produljen životni vjek ljudi,nedovoljno kretanje,i neadekvatna prehrana dovede do povećane incidence obolijevanja od tumora na crijevima.
U razvijenom svijetu je prisutan stalni trend porasta oboljelih od tumora debelog crijeva.
Incidenca raste sa ranijih 13,8 na 100 000 stanovnika do sadašnjih 37 na 100 000.

Karcinogenaza

Istraživanja u svijetu su pokazala uzročnu povezanost nastanka tumora debelog crijeva(TDC) sa načinom života i vrstom prehrane. U Japanu raste broj oboljelih od TDC analogno povečanju konzumiranja masti u prehrani .Vjerske skupine kao mormoni i adventisti koji se hrane dijetalnim načinom prehrane imaju manju incidencu obolijevanja od TDC.
Na dalje istraživanja pokazuju da je učestalost TDC veća kod pupulacije koja u prehrani uzima više od 40-45% masti nego kod drugih koji uzimaju 10-15% masti u dnevnom obroku .
Povečan rizik obolijevanja od TDC
• Kod osoba koje uzimaju u dnevnom obroku više od 40-45 % masti (Anaerobi u crijevnoj mikroflori pogoduju konverziji normalnih žučnih kiselina u sekundarne,odnosno tercijarne ,npr.litoholnu koja ima karcinekogeno djelovanje.druga mogučnost je aktivacija protein kinaze C u crijevnoj sluznici što izaziva proliferaciju .U toku metabolizma masti dolazi do stvaranja slobodnih radikala koji su karcinogeni .
• Kod osoba koje konzumiraju uglavnom crveno meso
• Kod osoba koje putem crijevnih bakterija stvaraju fekapentene,potom 3 ketosteroide kao metaboličke produkte kolesterola,te produkte pirolize kao što su benzpireni koji nastaju prženjem mesa na žaru ili ulju .
• Nedostatak calcija uj hrani pogoduje nastanku TDC .
• Ishrana bogata rafiniranim šećerima pogoduje povečanju rizika obolijevanja od TDC.
• Smanjena tjelesna aktivnost .

Antikarcinogeni faktori:
• Poželjno unošenje vlaka u prehrani koje povečavaju volumen stolice,ubrzavaju pražnjenje i smanjuju kontakt sa . karcionogenima. Potrebno ubnošenje kalcija,A,C.E vitamina te selena.
• Riizik na određeni način smanjuju aspirin,nesteroidni lijekovi,upotreba montraceptiva i hormonalna nadomjestna terapija.

Nasljednji faktor ima sve značajniju ulogu.
Razvojem molekularne genetike nasljednom faktoru se pridaje sve veči značaj u etiopatogenezi TDC:Stanica zahvaćena nasljednim patološkim procesom može izazvati gensku alteraciju sposobnu za induciranje njezine proliferacije i dovesti do nekontroliranog rasta (eksperimetalno dokazano na familijarnoj polipozi kod djece i kod uleroznog kolitisa).
Gensko poremećaji se mogu svrstati u tri grupe:
1. Gen DCC (Deleted in colon cancer) pripada imunosupresorski genima(zbog delecije DCC nastaje maligna transformacija adenoma u invazivni karcinom).
2. Gen p53 je klasični tumor supresorski gen.(u normalnoj stanici nadzire replikaciju DNA kod oštećene čelije daje joj vremena da popravi oštećenja).Njegov gubitak dovodi do daljeg nekontroliranog djeljenja oštećene čelije .,što je preduvjet nastanka tumora.)
3. Geni ras obitelji(K-ras,H ras,N-ras).Mutacije ovih gena javljau se kod 50% TDC i u adenomima većih od 1 cm.
4. Gen APC(Adenomatous polyposis coli-adenomatozna polipoza kolona),i kod ovog gena se javkljaju metacije,delecije,insercije kratkih nukleotidnih lanaca što više govori za greške u replikaciji nego o djelovanju mutagena.Broj adenoma u familijarnoj adematozonoj polipozi korelira sa lokalizacijom mutacije unutar APC- gena .Somatske mutacije gena Apc nađene su u oko 80% sporadičnih karcinoma i sednoma dbelog crijeva.
5. 5.Geni hMSH2 i HMLH 1 imaju ulogu u oporavci pogrešno sparenih baza u toku replikacije a njihove alteracije izazivaju greške u replikaciji i mutacije .Oni imaju bitnu ulogu u izazivanju nasljednog nepolipoznog TDC.

PODJELA TUMORA DEBELOG CRIJEVA

a.Nasljedni TDC
b.Stečeni sporadični TDC
AD.a.
1. Nasljedni nepolipozni tumor debelog crijeva (autosomno dominantna nasljedna bolest)- se dijeli na dva sindroma
• Lynch sindrom 1–tumor uglavnom lociran u predjelu kolona i rektuma
• Lynch –sindrom 2 -tumor se javlja i na drugin organima uključujući i ženske genitalne organe.
Zastupljenost kod 5% oboljelih od TDC.
2. Gardnerov sindrom
3. Familijarna polipoza kolona
AD.b
Adenocarcinom:
a.Sporadični
b.Sinhroni
c.Metahroni.

Patohistološka podjela

1.Adenocarcinomi različitog stupnja zrelosti žlijezda
2.Mucinozno karcinom-15%
3-Scirusni karcinom
4.Skvamozni karcinom
5.Melanokarcinom anorektalnog predjela.
6.Rijetki karcinoid.(0,1%)
U pravilu slabo diferencirani tumori imaju slabiju prognozu u odnosu na bolje diferencirane.

PROCJENA PROŠIRENOSTI TDC-a

Klasifikacija po DUKES-u razvrstava karcinom rektuma na tri stadija
A-tumor lokaliziran na crijevnu stijenku
B-tumor prodire kroz crijevnu stijenku
C-tumor zahvaća sve slojeve zida crijeva kao i regionalne limfne čvorove.
Referentni URL