Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistemi obračuna troškova preduzeća (divizije) - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Danas u modernim privredama širom svijeta upravljanje preduzećem predstavlja stalno prilagođavanje preduzeća izmjenjenim uslovima poslovanja.

Poslovne odluke koje menadžeri donose, oni koji upravljaju preduzećem, uglavnom su bazirane na pravovremenim, potpunim i adekvatnim informacijama. Takve informacije treba da obezbjede knjigovodstveni timovi. Među informacijama koje pružaju računovođe jesu i one koje se odnose na troškove koje snose preduzeća prilikom obavljanja svojih djelatnosti. Zato računovođe koriste različite sisteme obračuna za obuhvatanje troškova i pomoću njih pružaju potrebne informacije preduzećima.

Jako je važno izvršiti klasifikaciju troškova i tu se kao jedna od najznačajnijih izdvaja takozvana funkcionalna podjela troškova.
Prema funkcionalnoj podjeli troškova troškovi se klasifikuju na troškove proizvodnog i neproizvodnog funkcionalnog područja. Red složenosti problematike funkcionalne podjele troškova i definiranja mjesta troškova, učinaka mjesta troškova i nosilaca troškova, za obračun troškova je vrlo važno odgovoriti na pitanje koje troškove i koje grupe troškova uključiti u cijenu koštanja. Tako da se sada pojavljuje jedna jako važna podjela, a to je podjela na planske (buduće, planirane) i na stvarne (historijske, prošle) troškove. Ona je nastala kada se počelo govoriti o vremenskom aspektu troškova.

Sistem obračuna po stvarnim troškova se zasniva na stvarnim, upotrebljenim količinama i stvarnim troškovima faktora proizvodnje. Tako da stvarni trošak proizvodnje predstavlja proizvod stvarno upotrebljenih količina inputa i njihovih stvarnih cijena. Kao takav on predstavlja element cijene koštanja određenog proizvoda. U ovakvom obračunu troškova glavna pažnja je usmjerena na nosioce troškova...

SADRŽAJ

1. SISTEM OBRAČUNA PO STVARNIM TROŠKOVIMA - 3 -
2. SISTEM OBRAČUNA PO PLANSKIM TROŠKOVIMA - 7 -
2.1 Vrste planskih troškova - 9 -
2.2 Kalkulacija i kniženje planskih troškova - 10 -
3. SISTEM OBRAČUNA PO STANDARDNIM TROŠKOVIMA - 13 -
3.1 Standardizacija direktnih troškova - 14 -
3.2 Standardizacija indirektnih troškova - 15 -
3.3 Odstupanja od standardnih troškova - 16 -
4. ACTIVITY BASED COST MANAGEMENT - 17 -
ZAKLJUČAK - 19 -
LITERATURA - 20 -

Referentni URL