Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Procjena vrijednosti poduzeća - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U stabilnim uvjetima poslovanja, kakvi su primjerice u razvijenim tržišnim gospodarstvima zapadnoeuropskih zemalja, pri procjeni vrijednosti poduzeća primjenjuju se najčešće dinamične metode, odnosno utvrđuje poslovna vrijednost poduzeća. Prema tome se svi godišnji neto primici /net cash flow, čisti profit, neto dobitak/ ili očekivana dividenda svode se tehnikom diskontiranja /uz primjenu kamatne ili diskontne stope koja uključuje aktualnu tržišnu stopu i rizik/ na sadašnju vrijednost, koja je u stvari poslovna vrijednost poduzeća, odnosno njegovog kapitala. Temeljna varijanta poslovne vrijednosti poduzeća naziva se ekonomska vrijednost poduzeća. Treba napomenuti da je najčešće ekonomska vrijednost sinonim, odnosno ima isto značenje kao i poslovna vrijednost. To se tako doista i može prihvatiti. Međutim, s obzirom na još neke modele u postupku izračuna poslovne vrijednosti poduzeća, rabi se, tek radi shvaćanja razlike, i izraz ekonomska vrijednost.

Ekonomska vrijednost poduzeća ili njegovog dijela jednaka je veličini financijskog viška koji poduzeće ili taj dio može ostvariti u budućnosti. To znači da se pri procjeni poslovne vrijednosti polazi od pretpostavke da će poduzeće nastaviti poslovanje, pa se procjenjuje njegova sposobnost da stvara financijski višak tijekom tog poslovanja. Taj pristup procjeni vrijednosti poduzeća ne počiva na procjeni trenutačne vrijednosti njegove sadašnje imovine, već na činjenici da imovina ima vrijednost samo posjeduje uporabnu vrijednost ili korisnost, a ta se dokazuje sposobnošću poduzeća da proizvede i proda proizvod na tržištu, pa da pri tome ostvari višak prihoda nad rashodima. Obrazac za procjenu poslovne vrijednosti poduzeća ima slijedeći oblik : ...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Kapital poduzeća 5
1.1.1 Kapital 5
1.2 Metode procjene vrijednosti poduzeća 7
1.2.1 Knjigovodstvena metoda procjene vrijednosti 9
1.2.2 Tržišna metoda procjene vrijednosti 9
1.2.3 Poslovna metoda procjene vrijednosti 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12

Referentni URL