Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Korištenje modela uspješnosti (Balancedscore card) u većim poslovnim organizacijama -
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Korištenje modela uspješnosti (Balancedscore card) u većim poslovnim organizacijama - hr

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U vreme kada tvrtke u mnogim industrijama nude slične proizvode i koriste slične tehnologije visokih performansi poslovni procesi su posljednje preostale točke diferencijacije. Praćenje performansi i mjerenje je ključno za upravljanje poslovnom organizacijom na održiv način. Efikasnim i smišljenjim mjerenjima dolazi se do sposobnosti da se trenutno donose odluke o tome kako reagirati na određenu situaciju, a na temelju rezultata mjerenja. Bez mjerenja nije moguce organizirati svoje poslovanje, a skoro nemoguce, stalno unaprijedite svoje poslovne procese. Važno je da postoji jasno razumijevanje razlike između onoga što, kako i zašto se mjeri.

Mjerenje performansi poslovnih pocesa je značajan dio kontinuiranog poboljšanja procesa i PM unutar organizacije. Ako povežete performanse procesa s odgovornošću za poslovne procese onda čete imati mogućnost zaista upravljati poslom po modelu visokih performansi i održivog razvoja. Postoji nekoliko ključnih elemenata za mjerenje performansi procesa. Iz perspektive procesa, mogu se identificirati slijedeći: Mjere i ciljevi performanse poslovnih procesa koji su u vezi s ljudima i poslovanjem moraju biti: razvijeni, usvojeni, dokumentirani, priopćeni i primijenjeni; Organizacija mora odrediti koje ključne procese želi mjeri. To zahtijeva da su ovi procesi jasno definirani, dokumentirani i da su usvojene metrike procesa; Treba postojati mehanizam za praćenje stvarnih performansi ključnih procesa, menadžera, osoblja i timova, u odnosu na usvojene ciljeve; Potreba za priznavanjem dobrih performansi i odgovarajućim nagradama; Treba uspostaviti programe stalnih poboljšanja koji će doprinijeti održivosti; Specifični programi komunikacija koji privlače pažnju slušatelja (javnosti treba obratiti pozornost, zapamti, uživa i uči iz komunikacije)

Kada govorimo o mjerenju treba misliti da li je fokus na tome da li mjerimo nešto što može predvidjeti reakciju ili su u pitanju samo izvještaj o određenoj situaciji u kojoj se ništa ne može učiniti. Postoje dvije vrste indikatora ovih pojava:
• predupređujući indikatori - mjere koje izvještavaju o situacijama koje su uzročno povezane sa rezultatima koji se žele postići;
• indikatori sa zadrškom opisuju situacije koje se ne mogu mijenjati...


Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Interne i eksterne performanse procesa 5
1.2 Osnovni elementi koncepta Balanced Scorecard 6
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10

Referentni URL