Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Korištenje modela poslovne izvrsnosti (EFQM) u većim poslovnim organizacijama - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U području poslovne izvrsnosti postoje vrlo prestižni i dokazani modeli. To su:
1. Model izvrsnosti Europske zaklade za upravljanje kvalitetom - EFQM EM,
2. Američka nacionalna nagrada za kvalitetu (MBNQA).
3. Demingova nagrada (Deming Prize) u Japanu.

Uz gore navedene tri i norma ISO 9004:2000 (zajedno s normom ISO 9001:2000) ima svrhu usmjeravanja i podrške povećanju poslovne izvrsnosti. Dobro ju je proučiti, no ni nju (kao noviju verziju), a ni prijašnju reviziju norme ISO 9004 organizacije ne primjenjuju suviše. Polazeći uglavnom od tih svjetskih modela izvrsnosti, razvijeni su mnogi na¬cionalni modeli i modeli velikih korporacija prilagođeni njihovim potrebama. Uporna primjena bilo kojega od njih tvrtku sigurno vodi prema višim razinama poslovne izvrsnosti. Europske tvrtke daleko najčešće bi¬raju EFQM EM.

Modeli izvrsnosti predstavljaju sustavni, integrirani i trajniji pristup poboljšanju, odnosno integriranu strategiju za postupno ostvarenje poslovne izvrsnosti. Ti modeli mogu poslužiti za pripremu tvrtke za natjecanje za odgovarajuću razinu izvrsnosti, ili za neprekidno poboljšanje. Oni omogućuju objektivno utvrđivanje položaja tvrtke na skali izvrsnosti, ali također otkrivaju i područja u kojima je ona slaba, odnosno jaka. Otkrivene slabosti predstavljaju dragocjeni potencijal za poboljšanje i treba ga koristiti u godišnjim planovima i programima kvalitete. Više je mogućih pristupa korištenju modela, a za početak češće je primjenjivan pristup strukturiranog EFQM upitnika za samoprocjenu (Determining Excellence - A Questionnaire Approach), koji možemo nabaviti preko interneta za samo 29 Eura. To je upitnik u obliku knjižice s 50 jednakovrijednih pitanja temeljenih na 9 kriterija EFQM modela izvrsnosti. Upitnik služi kao jednostavan vodič za prve samoprocjene u tvrtki .

EFQM je neprofitna organizacija koju je 1988. godine osnovalo četrnaest vodećih europskih tvrtki. Njezina je misija promicanje kvalitete i održive izvrsnosti u europskim tvrtkama kako bi se one mogle uspješnije natjecati s konkurencijom na tržištima svijeta. EFQM je vlasnik modela izvrsnosti (EFQM Excellence Model) i upravlja procesom natjecanja i dodjeljivanja EFQM nagrade za izvrsnost...

Sadržaj :


UVOD 1
1.1 Korist od primjene modela izvrsnosti 2
1.2 Komparativna analiza EFQM modela poslovne izvrsnosti i ISO 9000 3
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6

Referentni URL