Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijska analiza uspešnosti poslovanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Predmet posmatranja analize je poslovanje privrednih preduzeća. Poslovanje privrednih preduzeća se posmatra sa stanovišta sredstava – kao uslova rada i dobitka – kao rezultata rada i poslovanja, sa osnovnom reprodukcionim procesima, poslovnim funkcijama. Sa stanovišta angažovanja sredstava analizira se: obim i struktura sredstava, finansijska situacija, likvidnost poslovanja, finansijski rezultat i rentabilnost, sa finansijskom analizom sa stanovišta određenih korisnika i obrtanje obrtnih sredstava. To je, u stvari, sadržina finansijske analize. Sa stanovišta svrsishodnog trošenja rada i sredstava analizira se: proizvodnja sa osnovnim uticajnim faktorima – rad, sredstva za rad, i predmeti rada, nabavka, prodaja, troškovi i ekonomičnost poslovanja. To je, u stvari, suština analize osnovnih poslovnih funkcija. Prema tome, osnovni problemi kroz koje se iscrpljuje primenjena analiza poslovanja su: finansijska analiza i analiza osnovnih poslovnih funkcija.

Za ostvarivanje analize poslovanja služe već usvojene metode. Na prvom mestu metoda upoređivanja, raščlanjavanja, uzročnosti i eliminisanja. Tome se dodaju i metode, kao konkretni oblici primene metode upoređivanja, a to su: metoda poslovno-analitičkih pokazatelja, metoda odstupanja i upoređivanja sukcesivnih bilansa stanja i metoda presecanja bilansa stanja.

Cilj finansijske analize usmeren je na saznanje o efikasnosti i uspešnosti rada finansijske funkcije. Finansijska funkcija je, inače, jedna od osnovnih poslovnih funkcija koja prožima sve osnovne poslovne funkcije: kadrovsku, nabavnu, proizvodnu, prodajnu i investicionu. Drugim rečima, cilj finansijske analize je ispitivanje i ocena finansijske ravnoteže preduzeća, kratkoročne i dugoročne, i donošenja zaključaka o finansijskoj situaciji preduzeća, zajedno s likvidnošću i rentabilnošću poslovanja. Otuda je zadatak finansijske funkcije, da pribavlja i angažuje novčana sredstva za potrebe svih faza poslovanja, uz svrsishodno upravljanje njima i težnju vraćanja uvećanih sredstava, ostvarivanjem pozitivnog finansijskog rezultata – dobitka...

Sadržaj :
UVOD 1
1 Pretpostavke finansijske analize 2
2 Metodologija finansijske analize 3
3 Pravila finansiranja u funkciji finansijske analize 5
3.1 Horizontalna pravila finansiranja 5
3.2 Vertikalna pravila finansiranja 7
4 Analiza finansijske situacije i uspešnosti poslovanja preduzeća ‘’Invej’’ 9
4.1 Lična karta preduzeća 9
4.2 Finansijski izveštaji preduzeća 10
4.3 Racio analiza finansijske situacije 15
4.3.1 Dugoročna finansijska ravnoteža 15
4.3.2 Kratkoročna finansijska ravnoteža 17
4.3.3 Struktura imovine 19
Struktura imovine nam pokazuje koliko procenata učestvuje stalna imovina i obrtna imovina u ukupnoj imovini. Ovde postoje dva racija, a to su: 19
4.3.4 Struktura kapitala 20
4.4 Racio analiza uspešnosti poslovanja 22
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 29

Referentni URL