Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Agenda 21
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
AGENDA 21 predstavlja program akcija zajedničkog odlučivanja ljudi o budućnosti u 21. veku.

Agenda 21 je deklaracija o namerama i obavezivanje na održivi razvoj u 21. veku. Na oko 500 stranica nalazi se 40 poglavlja - od teme siromaštva, zaštite atmosfere, šuma, vodenih resursa, preko zdravstva, poljoprivrede, ekološki zdravog upravljanja biotehnologijom do pitanja odlaganja otpada . Novitet u odnosu na druge dokumente Ujedinjenih nacija predstavlja izričito priznavanje uloga "bitnih grupacija", kao što su žene, deca i omladina, poljoprivrednici i preduzetnici. Od 1992. godine, pa nadalje, Ujedinjenih nacije su počele da sve više računaju na ulogu ovih grupacija u svojim programima, za razliku od prethodne prakse koja je isključivala sve aktere osim nacionalnih vlada i nekoliko favorizovanih posmatračkih organizacija.
Jedno od poglavlja Agende 21 o bitnim grupacijama je i poglavlje o ulozi lokalnih vlasti. Lokal Agenda (LA) 21 uključuje celo društvo, najveći mogući presek skupova, sa svim raspoloživim resursima . Oko Lokal Agende mora se stvoriti konsenzus – zajednički napori naspram prevaziđenog modela suprotstavljenih interesa.

Prvi korak je prikupljanje informacija o lokalnim uslovima i lokalnim priopritetima - otkrivanje pravih želja i potreba ljudi, potrebno je identifikovati akcije. Nijedna organizacija ni društvena struktura ne može imati monopol na dobre ideje. Važno je naći načine da se izmeri napredak, kako bismo znali da naša zalaganja imaju rezultate. Kapital danas u najrazvijenijim zemljama sve više ulazi u zaštitu okoline, štednju energije i drugih resursa i u razvoj tehnologija prijateljskih prema okolini. Upravo u tim područjima otvaraju se i brojna nova radna mesta. Manje razvijene zemlje nemaju izbora, moraju slediti taj put. Održivi razvoj treba podsticati fiskalnim merama na lokalnom nivou, koja za cilj imaju sprečavanje zagađenja i rasipanje prirodnih bogatstava .

Agenda 21 predstavlja predlog za delovanje u 40 različitih područja te navodi 9 osnovnih društvenih grupa (žene, deca i omladina, autohtono stanovništvo, nevladine organizacije, lokalne vlasti, radnike i sindikate, poslovni svet i industriju, naučnike i poljoprivrednike) čije je delovanje od ključnog značaja za održivi razvoj zemlje .
Referentni URL