Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: PHP5 MySQL
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

UVOD 3
1 PHP, MYSQL 4
1.1 PHP 4
1.2 MySQL 5
2 PROGRAMSKI JEZIK PHP 6
2.1 Istorijat PHP-a 6
2.2 Instalacija i priprema za rad 7
2.3 Koordinacija PHP-a i web servera 9
2.4 Vrste podataka 10
3 KAKO U OSNOVI FUNKCIONIŠE MYSQL 10
3.1 Glavne karakteristike MySQL 10
3.2 Zašto MySQL umesto neke druge baze podataka 11
4 PREDNOSTI I MANE MYSQL-A 13
4.1 Prednosti MySQL-a: 13
4.2 Mane MySQL-a 16
5 POVEZIVANJE PHP, MYSQL 17
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 20
Referentni URL