Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nasledjivanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
OOP - NASLEĐIVANJE (u C++)

Jedna od glavnih pogodnosti bilo kog objektno-orijentisanog
programskog jezika je sposobnost da pravi druge klase od
postojećih klasa, tj. pomoću već postojećeg koda (reusing code).
Nasleđivanje omogućava da postojeći tipovi budu prošireni na
pridruženu kolekciju pod-tipova.

Upamtite da je jedna od ključnih aktivnosti objektno-orijentisanog
dizajniranja identifikovanje entiteta iz realnog sveta i relacija
između njih. Kada se dizajnira softverski sistem, nastaje varijetet
objekata, koji mogu biti povezani na jedan ili neki drugi način. Neke
klase možda uopšte neće biti povezane (u relaciji).
Referentni URL