Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Materijalni nedostaci stvari - pravo - seminarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Да би се применио члан 488 ЗОО, који између осталог предвиђа и право купца да
захтева снижење цене у случају материјалних недостатака купљене ствари,
потребно је у парници доказати само постојање скривених недостатак
а куће које
није било могуће открити уобичајеним прегледом, а потом и чињеницу да је о
постојању таквог недостатка купац уредно и благовремено обавестио продавца, и
то у роковима предвиђеним чланом 482 ЗОО, те да је након обавештавања
захтевао од продавца
сагласност за измену уговора снижењем купопродајне цене.
Referentni URL