Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Troškovi poslovanja u trgovinskom preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

UVOD - Pojam i funkcija troškova 3
1 Specifičnost troškova u trgovini – troškovi robe i troškovi poslovanja 5
2 Podele troškova 7
3 Dokumentacija 9
4 Knjiženje 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14


Rad ima 14 stranica.
Referentni URL