Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Digitalni video projektori
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

-Uvod……………………………………………3
-Istorijski podaci…………………………..4
-Vrste video projekcije…………………6
-LCD projektori7
-DLP tehnologija……………………………8
-Optika projekcije………………….……12
-Literatura……………………………………15
Referentni URL