Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hi-kvadrat test i njegove primjene
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Svijet u kojem živimo i koji želimo razumjeti pun je različitosti i neodređenosti, što otvara put za granu znanosti zvanu Statistika. Statistika nas uči kako donositi ispravne zaključke i odluke u svijetu neodređenosti. U svakodnevnom životu prikupljamo mnoštvo podataka. Statistika nam daje metode za njihovo organiziranje i sažeto prikazivanje te izvlačenje zaključaka na osnovu informacija sadržanih u tim podacima.

Računala nam omogućavaju lakše pohranjivanje podataka koje bismo inače bacili. Unutar svih tih podataka skriva se potencijalno korisna informacija, koja se rijetko iskorištava. Posao znanstvenika jest razumijeti podatke, otkriti uzorke koji određuju kako funkcionira fizički svijet, te ih zatim pretvoriti u teorije koje se mogu koristiti i za predviđanje onoga što će se dogoditi u novim situacijama. Inteligentno analizirani podaci vrijedan su izvor prihoda. Oni mogu dovesti do novih otkrića i komercijalnih prednosti. Da bi se došlo do značajnih rezultata, važno je poznavati svoje podatke. Dakle, prvo što trebamo napraviti s bilo kojim skupom podataka je pogledati ga i prikazati na različite načine. Da li prikaz tih podataka daje normalnu distribuciju, da li ima istaknutih elemenata, da li ima više vrhunaca,…?

Sadržaj:

1. UVOD................ 2
2. TABLICE KONTIGENCIJE….................... 3
3. DEFINICIJA χ 2....................... 3
4.1. Jedan uzorak............................ 5
4.2. Dva ili više nezavisnih uzoraka............ 11
4.3. Dva nezavisna uzorka (McNemarov test) ........ 14
5. NEKI OSNOVNI UVJETI ZA UPOTREBU HI-KVADRAT TESTA...... 15
6. PRIMJER PRIMJENE HI-KVADRAT TESTA......... 15
7. ZAKLJUČAK........... 24
8. LITERATURA ........................ 24
Referentni URL