Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Maloletničko prestupništvo kao društvena pojava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Socijalizacija je društvenost, saradljivost. Obzirom da su ljudi društvena bića izvestan stepen socijalizacije je neophodan kako bi čovek imao normalan kvalitet života. Da bi se dete socijalizovalo, odnosno proširilo krug ljudi sa kojima je u vezi i kontaktu dete polazi u vrtić, druži se sa drugom decom iz komšiluka, ide u školu. Jedan od najvažnijih ciljeva vrtića i škole jeste upravo socijalizacija deteta. Postoje deca koja nisu dovoljno socijalizovana što se ogleda u tome da nisu komunikativna odnosno odbijaju saradnju i komunikaciju sa drugim, nepoznatim ljudima i vršnjacima.

Čest je slučaj da su to zlostavljana i zanemarivana deca. Ukoliko stručna lica psiholog, pedijatar ili neko drugi proceni da treba raditi na unapređivanju socijalizacije, dužnost roditelja jeste da rade na tome. Ukoliko se ne radi dovoljno na socijalizaciji kod dece to za posledicu može imati neadaptiranost kasnije u životu u mnogim drugim životnim situacijama. Asocijalnost (nesocijalizovanost) je karakteristika mnogih mentalnih poremećaja a pre svih karakteristika je psihopatskih ličnosti. Nasuprot tome, dobro razvijena socijalizacija služi većoj zaštiti mentalnog zdravlja svakog čoveka jer omogućava amortizaciju od mnogih životnih trauma i nedaća.

Sadržaj :

UVOD 1
1. 1 Maloletničko prestupništvo kao društvena pojava 2
1. 2 Maloletnici kao prestupnici u društvu 4
1. 3 Ličnosti mladih prestupnika i njihov društveni status i položaj 5
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL