Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mediji i kriminalitet
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U savremenim uslovima života sredstva masovne komunikacije imaju veliki uticaj na socijalizaciju ličnosti, pogotovo kada su u pitanju deca i maloletnici. Pod uticajem televizije, štampe, filma, kao i drugih sredstava masovne komunikacije, menjaju se moralne i kulturne vrednosti jednog društva, uspostavlja se novi sistem vrednosti, prihvataju se novi modeli ponašanja i sl.

Od samog početka pojave sredstava masovne komunikacije njihov cilj je bio ne samo da informišu, već i da utiču na stavove korisnika, njihova shvatanja i ponašanje. Svako društvo, pogotovo ovo u savremenom dobu nezamislivo je i nefunkcionalno bez uticaja širokog spektra izvora komunikacije i uticaja.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM KRIMINALA I MEDIJA - 3 -
2.1 Pojam kriminala - 3 -
2.2 Pojam medija - 5 -
3 MEDIJI I UTICAJ NA DRUŠTVO - 5 -
3.1 Mesto i uloga medija u društvu - 5 -
3.2 Negativni uticaji - 6 -
3.2.1 Pozitivni uticaji - 7 -
4 MEDIJI I MEDIJSKI KRIMINALITET - 8 -
4.1 Uticaj filma na kriminalitet - 9 -
4.2 Uticaj štampe na kriminalitet - 10 -
4.3 Uticaj televizije na kriminalitet - 11 -
5 ZAKLJUČAK - 13 -
6 LITERATURA - 14 -
Referentni URL