Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Modernizacija hrvatskog društva kroz obrazovanje - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Obrazovanost kao jedna od osnova građanskog društva, koje se kao masovni fenomen javilo tijekom 19. stoljeća, jedan je od pokazatelja u kojoj mjeri je proučavano društvo obuhvaćeno procesom modernizacije. Pri promatranju prostora jugoistoka Europe ili Balkana u vremenu kada moderna obrazovanost nastaje, a to je uglavnom 19. stoljeće, vrlo je važno, u nekim slučajevima i presudno, poći od startne osnove, od onoga što bi u matematici bilo nula, odnosno od trenutka kada je u oblasti koju istražujemo počeo ispitivani proces. Po ovom načelnom, u biti povijesnom stavu, početne točke u mnoštvu povijesnih procesa i pojava, u ovom slučaju obrazovanju, bile su vremenski različite među narodima i državama na jugoistoku Europe.

U slučaju Hrvatske se početak modernog školstva može označiti 1777. godinom kada je uredbama Marije Terezije uvedeno obavezno školovanje u jednogodišnjim školama i tako postavljena zakonska osnova njegova daljnjeg razvoja. Od važnosti je i odnos elita, najprije onih vladajućih, prema obrazovanju i pitanje njihove zainteresiranosti da se njihovi sunarodnjaci školuju. Primjerice, Mirjana Gross je spomenula da "većina hrvatskih feudalaca željela je prosti puk ostane i dalje nepismen," čime se objašnjava i sporiji razvoj školstva kod Hrvata u prvoj polovici 19. stoljeća. Dok podatak da se u Hrvatskoj za samo 12 godina, između 1874. i 1888. godine, broj škola duplirao (od 673 na 1189), ukazuje da se u tom trenutku u vlasti promijenio odnos prema školstvu. Pri promatranju odnosa države prema obrazovanju važna je i zakonska regulativa općeg prava na obrazovanje, što je jedan od pokazatelja modernosti date sredine.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Modernizacija hrvatskog društva i uloga obrazovanja 4
3 Društvo znanja i cjeloživotno obrazovanje u Hrvatskoj 6
4 ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL