Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Porodica (pojam, vrste i funkcije)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kao primarna društvena grupa, porodica ima različite funkcije:

Prva njena funkcija bi mogla da se nazove biolško-seksualna i reproduktivna. Naime, zadovoljenje seksualnog polnog nagona i proizvodnja ljudi, tj. biološka reprodukcija čoveka predstavlja jednu od osnovnih funkcija svake porodice.

Druga funkcija porodice je emotivna. U porodici, kao primarnoj društvenoj grupi neguju se, razvijaju i ostvaruju različita osećanja (ljubav, poštovanje) među njenim članovima (između supružnika. između roditelja i dece, starih i mladih).

Treće, porodica ima i ekonomsku funkciju. Kao što je poznato iz istorije, često je porodica i proizvođačka i potrošačka jedinica u društvu. U uslovima razvitka naturalne privrede porodica je predstavljala svojevrsnu privrednu jedinicu društva (npr. velike porodične zadruge), u kojoj se na bazi privatne svojine organizovala i obavljala proizvodnja. Sa razvitkom robne proizvodnje, ovaj porodični oblik počeo je sve više da se raspada i dolazi do raskida gazdinstva i domaćinstva.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Osnovne funkcije porodice 3
1.2 Brak i njegova funkcija 4
1.3 Brak ili vanbračna zajednica 5
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL