Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Regionalizacija i globalizacija - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Globalizacija podrazumijeva stvaranje sveopće povezanosti i međuveza između naroda uslijed kojih dolazi do ublažavanja ili otklanjanja različitih vrsta barijera kao što su to fizičke, religijske, političke, kulturne i brojne druge, koje razdvajaju različite regije svijeta. Na ovaj način, upostvaljanjem liberalizacije, dolazi do ostvarivanja velikih sloboda u pogledu mobilnosti. Tu prvoshodno mislimo na slobodu prometa dobara i usluga, slobodu kretanja novčanih tokova, te konačno i na mobilnost ljudskog fakotora, tj.. radne snage.

Osnovna posljedica ovakvih djelovanja jeste kreiranje međuovisnosti između zemalja. Ovakva međuovisnost može biti promatrana na nekoliko načina. Sa jedne strane, ukoliko ona dovodi do razmjene znanja, unapređenja poslovnih aktivnosti i procesa kao i do uspostavljanja i osvajanja novih tržišta za poslovanje, onda su pozitivni učinci nesporni. Međutim ukoliko takva međuovisnost "vezuje ruke" ekonomiji jedne zemlje, sužavajući joj manevarski prostor za djelovanje i reagiranje onda ona vrlo često može biti izvor opasnih i dalekosežnih problema.

Sadržaj:

1. UVOD 1
2. GLOBALIZACIJA 3
3. EFEKTI GLOBALIZACIJE 6
4. GLOBALIZACIJA I NACIONALNE EKONOMIJE 7
5. REGIONALIZACIJA 8
6. GLOBALNE EKONOMSKE INSTITUCIJE 9
7. ZAKLJUČAK 12
8. LITERATURA 13
Referentni URL