Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socijalne devijacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ponašanje pojedinca u društvu određeno je kulturom društva i ono se može razlikovati kako od društva do društva tako i vremenski posmatrano u nekom dužem periodu u samom društvu. To znači da je ponašanje relativna pojava, odnosno da ne postoji apsolutni način da se definiše devijantni čin.

Takođe devijantnost može definisati samo u odnosu na neki određeni standard. Zato možemo reći da devijantnost varira od vremena do vremena ili od mjesta do mesta, te da u nekom određenom društvu čin koji se smatra devijantnim možda će u budućnosti biti određen i definisan kao normalan.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 SOCIJALNE DEVEIJACIJE - 3 -
2.1 Pojam socijalne devijantosti - 4 -
2.2 Kriterijum socijalne devijantosti - 5 -
2.3 Tipologija socijalne devijacije - 5 -
2.4 Teorije socijalne devijacije - 6 -
2.4.1 Biološka teorija - 6 -
2.4.2 Psihološka teroija - 6 -
2.4.3 Sociološke teroije - 7 -
2.5 Faktori socijalnih devijantosti, pojam i vrste - 8 -
2.6 Biološki i sociološki faktori socijalnih devijacija - 8 -
2.6.1 Biološki faktori - 8 -
2.6.2 Psihološki faktori - 9 -
2.6.3 Socijalni faktori - 9 -
2.6.4 Psihopatološki faktori - 10 -
3 ZAKLJUČAK - 11 -
4 LITERATURA - 12 -
Referentni URL