Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Timski rad u socijalnom radu - Porodični smeštaj dece
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD – Partneri u procesu i njihove uloge

U ovom radu analiziraćemo uloge svih učesnika u radu našeg Centra sa sa udruženjima hraniteljskih porodica, budući da je u ovom slučaju podela uloga veoma bitna. Naime, kad su u pitanju deca bez roditelјskog staranja, a polazeći od razlika između biološkog roditelјstva i hranitelјstva, iz činjenice da se radi o detetu koje ima biološke roditelјe, koje ima i zakonske staratelјe i roditelјe koji ga odgajaju, već se naziru neke podelјene uloge i odgovornosti za razvoj deteta na hranitelјstvu.

Dete koje odrasta u biološkoj porodici ima samo jedan par roditelјa koji obavlјaju roditelјske dužnosti prema svom detetu. Dete na hranitelјstvu praktično ima tri roditelјa: biološke roditelјe, zakonske roditelјe i roditelјe koji ga odgajaju (hranitelјe). Takva pozicija nameće potrebu da se definiše saradnja sa učesnicima u zaštiti dece i da se uspostavi saradnički, partnerski odnos. Takva pozicija se ne mora sviđati ni detetu ni hranitelјima, ali je ona realna i mora se prihvatiti. Prihvatanjem situacije aktiviraju se kapaciteti deteta i hranitelјa da se odnosi između više učesnika na zajedničkom zadatku bolјe urede kako bi se postigla dobrobit deteta. Negiranje značaja bilo kog od učesnika uvek je na štetu deteta.

Sadržaj:

1 UVOD – Partneri u procesu i njihove uloge 3
2 Program rada sa udruženjima hranitelja 4
2.1 Uloga socijalnih radnika u projektu rada sa hraniteljskim porodicama 4
2.2 Realizacija plana umrežavanja hranitelja 5
2.3 Uloga i zadaci hranitelja na sastancima 6
2.4 Rezultati i evaluacija rada 7
3 Preporuke za unapređenje timskog rada u procesu 8
LITERATURA 8
Referentni URL