Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vaspitanje u primitivnom društvu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U primitivnim društvima koja su ili postojala pre nekoliko hiljada godina ili na koja su opstala do danas u izolovanim delovima sveta, način vaspitanja mnogo je drugačiji nego u savremenim društvima koja su naučila kroz vreme kako najbolje postupiti sa decom. Metod i pristup je često neracionalan, pun predrasuda i obilat što se tiče fizičkog kažnjavanja. U ovom radu će biti izložene neke osnovne karakteristike koje su bile dominante u pojedinim epohama razvoja ljudskog društva.


SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM PEDAGOGIJE I VASPITANJA - 3 -
3 VASPITANJE U PRIMITIVNOM DRUŠTVU - 4 -
3.1 Istorija vaspitanja - 4 -
3.2 Vaspitanje - 7 -
3.2.1 Prvobitna zajednica - 8 -
3.2.2 Robovlasničko društvo - 8 -
3.3 Starozavetno vaspitanje - 9 -
4 ZAKLJUAČK - 10 -
5 LITERATURA - 11 -
6 WEB LITERATURA - 11 -
Referentni URL