Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Faktori kognitivnog razvoja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kognitivni razvoj je proces progresivnog menjanja i usložnjavanja kognitivnih struktura i funkcija, od rođenja pa do dostizanja zrelosti. Obuhvata činioce, prirodu, mehanizme, procese, stadijume u razvoju (opažanja, pamćenja, učenja, mišljenja) i njihove efekte. Jedna od najsloženijih i najuticajnijih savremenih teorija kognitivnog razvoja je ona čiji je tvorac švajcarski psiholog Žan Pijaže. Kognitivni razvoj je, prema ovom biološki orijentisanom teoretičaru, spontan, autoregulacioni proces, određen organizmu inherentnim činiocima i mehanizmima. Osnovni pokretač razvoja inteligencije jeste težnja ka savršenoj i stabilnoj ravnoteži, odnosno faktor uravnotežavanja. Subjekat u svom odnosu sa objektom postiže sve savršenije forme ravnoteže serijom autoregulativnih kompenzacija. Uticaji društvene sredine nisu formativni, ne stvaraju kognitivne strukture, već mogu samo da ubrzaju ili uspore razvoj.

Organizam je u stalnoj interakciji sa svojom sredinom i kroz taj uzajamni uticaj odigrava se proces adaptacije, tj. uspostavlja se ravnoteža između dva komplementarna procesa asimilacije (saobražavanje objekta postojećim kognitivnim strukturama subjekta) i akomodacije (modifikacija kognitivnih struktura u skladu sa objektom).

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Kognitivni razvoj 4
3 Faktori kognitivnog razvoja 6
4 Kognitivni stilovi i stilovi učenja 14
4.1 Model kognitivnih profila 17
5 Metakognicija 19
6 ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 26
Referentni URL