Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Profesionalni stres
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Реч стрес потиче из средњовековног енглеског језика ("stress", "to
stress"), а прво битно се односила на напор, невољу или ограничење. У 19. веку
почиње коришћење тог термина, a различити аутори различито дефинишу појам стреса, зависно о теоријском приступу. Уопштено се може рећи да је стрес стање у којем је поремећена психофизичка равнотежа организма и које, ради прилагођавања, захтева улагање додатних напора. Израз стрес односи се на:
-унутрашње стање организма (понекад означено као „оптерећење“)
-спољни догађај („стресор“)
-искуство настало трансакцијом особе и околине

Термин стрес,је како у науци, тако и у свакодневном животу, био у толикој употреби да је поримио велики број значења и облика. Многе научне дисциплине су проучавале различите аспекта стреса, од биолошких наука, као што су физиологија, биохемија и неурофизиологија, преко психологије са својим дисциплинама: клиничком психологијом, менталном хигијеном, развојном психологијом, социјалном психологијом па до друштвених наука као што су антропологија и социологија. Није изненађујуће што је појам стреса у овим научним дисциплинама коришћен у различитим значењима, доприносећи и тако конфузији око његове дефиниције.

САДРЖАЈ

УВОД............3
1.СТРЕС НА РАДУ…………3
2.ВРСТЕ СТРЕСА НА РАДУ……...3
3.ОБЕЛЕЖЈА СТРЕСНЕ СРЕДИНЕ……….4
4.ПРВИ СИМПТОМИ СТРЕСА…………4
5.ПРОЦЕНА СТРЕСА НА РАДУ……….5
5.1. МЕТОДЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ПРОЦЕНУ…....6
6.КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ СТРЕСА…7
6.1.ТЕХНИКЕ УБЛАЖАВАЊА СТРЕСА...........7
7.СТАТИСТИКЕ И ИЗВЕШТАЈИ…………….7
8.ЗАКЉУЧАК…………………8
9.ЛИТЕРАТУРА……………….9
Referentni URL