Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diskriminacija zaposlenih na radnom mestu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

U svim radnim organizacijama postoje problemi zaposlenih, koji se manifestuju na razne načine,neki pri samom zapošljavanju, a neki i u samom radu. Problemi sa kojima se zaposleni susreću su: diskriminacija, korupcija, stres, nemogućnost iskazivanja svojih sposobnosti, psihološke turture. Svi ovi problemi dovode do smanjivanja produktivnosti i nezadovoljstva radnika. Jedan od uzroka propadanja kompanija je nemogućnost prilagodjavanja radnika jedan drugom t.j. nemogućnost stvaranja timova. Jedan veliki menadzer rekao je:“ Uzmite mi sve, ostavite mi radnike , opet ću stvoriti sve što sada imam.“ Iz ovih reči shvatamo da su radnici ti koji čine i stvaraju veličinu kompanije. Sledeći od uzroka nenapredovanja kompanije je diskriminacija.

Diskriminacija je različita u različitim krajevima sveta, preko boje kože koja je često presudna, zatim kulturne razlike do religijske podele rada. Sledeći od momenata koji utiču na radnika je atmosfera na poslu koja treba da bude u pobedničkom duhu, a ne praćena psihološkom napetošću.U manje razvijenim državama i kompanijama najveći problem radnika su male nadnice koje ne pokrivaju potrebe radnika, a samim tim stvaraju neraspoloženje radnika i brige, što dovodi do odsustva od posla(psihološko odsustvo), što prouzrokuje manju produktivnost na poslu. Nemogućnost napredovanja je jedan od najvećih problema radnika, jer plata nije jedina satisfakcija i motivacija radnika, jer nekim ljudima je bitniji položaj nego plata, jer važnost radnika u firmi ga čini većim i on ostvaruje veći profit za kompaniju.

Sadržaj

Uvod ....................... 3
1. Psihološki teror u poslovnom životu –mobing ..... 4
1.1. Definicija mobinga ........... 4
1.2. Problem mobinga .......... 5
1.3. Postupak sprečavanja i otklanjanja mobinga .... 6
1.4. Vrste mobinga ............. 6
2. Seksualno uznemiravanje na radnom mestu ......... 7
3. Starosna diskriminacija .................. 8
3.1. Definisanje starih osoba ......... 8
3.2. Problemi starih osoba ........ 9
3.3. Diskriminacija starih ......... 10
3.3.1. Starosna diskriminacija na radnom mestu .......... 11
3.3.2. Preventiva i mere protiv starosne diskriminacije zaposlenih .......... 12
4. Rasna i nacionalna diskriminacija ......... 14
4.1. Definisanje i oblici rasne i nacionalne diskriminacije ......... 14
4.2. Problemi i mere za sprečavanje rasne i nacionalističke
diskriminacije ........................ 15
4.3. Rasna i etnička diskriminacija na poslu ..... 17
5. Mere nediskriminacije i strategije kompanija ....... 17
Zaključak .............. 20
Literatura ............ 21
Referentni URL