Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Formalni uslovi za sklapanje pravosnažnog braka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ustavom Srbije iz 2006. godine je proklamovano pravo pojedinca da slobodno odluči o zaključenju i raskidu braka, što svedoči o procesu privatizacije porodičnog prava, pri čemu se intervencija države ograničava uglavnom na zaštitu interesa dece, dok se uređenje međusobnih odnosa supružnika sve više prepušta njihovoj inicijativi i saglasnosti. Naime, svako progresivno društvo teži da obezbedi što veće slobode građana, odnosno da ih što manje ograničava uslovljavanjem na razne načine. Moderno porodično pravo karakteriše proces privatizacije, koji se određuje kao stalno uvećanje značaja sporazuma u ovoj oblasti.

Zajednička volja supružnika je uslov zaključenja braka ali i njegovog trajanja, s obzirom da je sporazum supružnika dovoljan da brak prestane. Volja supružnika nije autonomna kada je reč o sporazumu o vršenju roditeljskog prava, budući da je sud ovlašćen da ispituje njegovu usaglašenost sa najboljim interesom deteta. Kada je, pak, reč o sporazumu o imovinskim pitanjima, supružnici su slobodni da se dogovore o podeli imovine prema njima znanim kriterijumima, ne pridržavajući se pravila i kriterijuma koje je zakon predvideo. Sam uzrok za razvod braka više nije bitan, već je volja supružnika za razvodom dovoljna da se konstatuje nepopravljivi slom bračne zajednice.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Sklapanje braka u pravnom sistemu Srbije 4
3 Uslovi za sklapanje braka 7
4 Postupak sklapanja braka 8
4.1 Prethodni postupak 8
4.2 Sklapanje braka (venčanje) 9
4.3 Registracija braka 10
4.4 Promena imena 11
4.5 Sklapanje braka u inostranstvu 12
5 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL