Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Javni dug - politika javnog duga i BiH
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

UVOD


Javni dug se može definisati kao akumulisana pozajmljena novčana sredstva države, odnosno zbir svih potraživanja koja prema državi imaju njezini povjerioci u određenom trenutku. Riječ je o kumuliranim budžetskim manjkovima (deficitima) koje je država finansirala zaduživanjem. Pojam javni dug uglavnom se koristi kao sinonim za finansiranje deficita javnog sektora, svih nivoa vlasti složene države. Ovisno o tome duguje li država povjeriocima u zemlji ili u inozemstvu, razlikuje se unutarnji i vanjski javni dug.

Tek kada se deficitu državnog budžeta dodaju deficiti budžeta nižih nivoa vlasti, te fondova koji imaju deficite (manjak novca), dobije se ukupna zaduženost države prema domaćim ili inozemnim povjeriocima u određenom trenutku. Javni dug jedna je od ključnih ekonomskih varijabli pri određivanju svake ekonomske politike. Javni dug ili državni dug predstavlja ukupnu zaduženost države prema svojim domaćim ili inozemnim povjeriocima.
Deficit predstavlja višak državnih rashoda nad državnim prihodima u određenom razdoblju, najčešće godinu dana. Tako je proračunski deficit tok, a javni dug je stanje zaduženosti države u jednom trenutku. Javni dug zapravo predstavlja kumulirani deficit jer država povećava javni dug kada njezin budžet bilježi deficite. Budžetski suficit smanjuje javni dug.

SADRŽAJ

1.Uvod ................ 2
2.Javni dug u Bosni i Hercegovini ....... 3
2.1.Unutrašnji dug BIH .......... 6
2.2.Vanjski dug BIH ............... 9
2.3.Restitucija ................ 11
3.Zaključak ................. 12
4.Literatura ............... 15
Referentni URL