Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Krivična tužba
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Tužilac je stranka koja preduzima krivično gonjenje izvršioca krivičnog dela pred sudom. U domaćem procesnom pravu, pored državnog ili javnog tužioca, optužbu mogu zastupati i oštećeni kao tužilac i privatni tužilac:

Državni tužilac (javni tužilac) preduzima krivično gonjenje izvršilaca onih krivičnih dela za čije kažnjavanje je zbog njihove društvene opasnosti, zainteresovano čitavo društvo i gde se gonjenje preduzima bez obzira na stav lica koje je ovim delima oštećeno. Reč je o tzv. krivičnim delima za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Oštećeni kao tužilac je lice čije je lično ili imovinsko pravo povređeno izvršenjem krivičnog dela, koje preduzima ili nastavlјa krivično gonjenje lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, u slučaju da državni tužilac koji je prvenstveno nadležan, odbaci krivičnu prijavu ili odustane od dalјeg krivičnog gonjenja.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Uslovi za podizanje optužnice i njeni elementi 5
3 Uređenje krivične tužbe i diskreciono gonjenje javnog tužioca 8
4 Oštećeni kao tužilac 11
5 ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20
Referentni URL