Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacioni aspekti poslovanja savremenih preduzeća uslužnog tipa javnog sektora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Према Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса јавно предузеће се дефинише као : „Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина“. У делатности које обављају ова предузећа могу се сврстати железнички, поштански и друмски саобраћај, затим производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, воде, нафте и течног нафтног гаса, телекомуникације, информисање, комуналне делатности и слично. Све ове делатности које се обављају од стране јавних предузећа су у служби свих грађана и услуге или производи који у њима настају служе задовољењу потреба свих грађања једне државе (или локалне самоуправе или аутономне покрајине). Обављање ових делатности је од изузетног значаја за Републику Србију и њене грађане.

У прилог овоме говори и чињеница да многа јавна предузећа као свој пословни резултат бележе губитак, нека чак и годинама уназад (нпр. „ЈАТ Аирwаyс“ је ове године објавио губитак од чак 26 милиона евра), али због значаја за републику и због задовољења потреба грађана држава на разне начине финансијски помаже ова предузећа зарад њиховог опстанка на тржишту. Ипак, постоје и јавна предузећа која веома успешно послују и годинама остварују позитиван пословни резултат (на пример „Аеродром Никола Тесла“, „ПТТ Србије“ и друга). Капитал у јавном предузећу је у власништву државе и подељен је на акције или уделе који имају одређену номиналну вредност и тај капитал се уписује у регистар привредних друштава у Агенцији за привредне регистре.

САДРЖАЈ

УВОД .................3
1.Појам и економски смисао организације предузећа.........5
2.Аспекти организације јавних предузећа..........6
3.Једнолинијски, вишелинијски и матрчни концепт организације......7
4.Централизација и децентрализација....................11
5.Структура организације..................12
ЗАКЛЈУЧАК...........13
ЛИТЕРАТУРА...........14
Referentni URL