Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam ugovora u privredi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod - Vrste ugovora

Postoji 16 vrsta ugovora:
1) formalni (oni moraju da budu obavezno zakjlučeni u određenoj formi da bi proizveli pravno dejstvo) i neformalni (kojima nije propisna posebna forma i on će proizvesti pravno dejstvo samo saglasnošću volja ugovornih strana)
2) imenovani (oni imaju određeni naziv i zbog svoje važnosi u pravnom prometu zakonom se posebno predviđaju) i neimenovani (oni nisu zakonom posebno predviđeni ali se njihov sadržaj može predvideti opštim propisima o ugovorima).
3) kauzalni (oni imaju tačno predviđeni cilj tako da se zna koja se stranka na šta obavezuje) i apstraktni (oni nemaju jasno predviđeni cilj i ne zna se tačno na šta se stranke obavezuju)
4) ugovor sa trenutnim izvršenjem (kod njih se obaveze izvršavaju odjednom tj. u jednom trenutku ) i ugovori sa trajnim izvršenjem (izvršenje obaveza se sastoji iz više davanja ili propuštanja).
5) teretni (kod njih jedna ugovorna strana daje naknadu za porez koji ugovorom ona od druge strane dobija) i dobročini ugovori (kod njih jedna ugovorna strana ne daje nikavu naknadu za korist koju od druge strane dobija)
6) jednostavni (sadrže samo elemente koje su karakteristične za jedan određen oblik ugovora) i mešoviti (sadrže elemente dva ili više jednostavnih ugovora ali imaju oblik jednog jedinstvenog ugovora)...

Sadržaj

Uvod - Vrste ugovora..................3
1. Karakteristike o ugovorima u privredi.........5
2. Zaključenje ugovora u privredi..................7
3. Ugovor o prodaji…........................................8
4. Ugovor o posredovanju i o trgovinskom zastupanju...........9
5. Ugovor o komisionu…..........10
6. Ugovor o otpremanju- špediciji…..............11
7. Ugovori o prevozu robe….......................12
Zaključak - Nevažnost ugovora i raskid ugovora............14
Literatura..............................15
Referentni URL