Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Roditeljsko pravo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Roditeljsko pravo je nešto poput „krovnog pojma“ kojim se definiše opšta zakonska odgovornost roditelja za dobrobit deteta, i pod kojim se nalazi niz konkretnih prava i obaveza koja u tom odnosu postoje. Roditeljsko pravo proističe iz same činjenice da je neko roditelj; počinje danom rođenja deteta, a prestaje kada dete napuni 18 godina, ili ranije – ako dete stupi u brak ili dobije sopstveno dete, a pritom ima najmanje 16 godina i sud proceni da je dostiglo telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima. Pod određenim okolnostima, roditeljsko pravo može da se produži i nakon punoletstva deteta – na primer, u slučaju da ono, usled zaostalog duševnog razvoja, nije sposobno da se stara o sebi.

Druge okolnosti koje dovode do prestanka roditeljskog prava jesu sudsko lišenje roditeljskog prava, usvajanje deteta i smrt roditelja ili deteta. Roditeljsko pravo ne može imati niko drugi osim majke i oca zajedno, odnosno samo majke ili samo oca u slučajevima kada je drugi roditelj mrtav, kada je nepoznat ili kada je lišen roditeljskog prava.

Sadržaj:

UVOD 3
1 Roditeljsko pravo u porodičnom zakonu Srbije 4
2 Prava i obaveze roditelja 6
3 Lišenje roditeljskog prava 9
4 Razvod braka i roditeljsko pravo 10
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17
Referentni URL