Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ugovor o prevozu robe - stvari u drumskom saobraćaju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto- neko lice ili neku stvar, a putnik, odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu, i svi su regulisani posebim zakonskim propisima.

Opšta karakteristika za sve ove ugovore je da za predmet imaju obavljanje transportnih usluga, tj. Odnose se bilo na prevoz stvari, na prevoz lica i da se kod njih kao ugovorne strane pojavljuju pored pošiljaoca i prevoznika i primalac robe (kada je u pitanju prevoz robe). Pošiljalac može da bude fizičko ili pravno lice, a kod ugovora u privredi pošiljalac je najčešće pravno lice-privredni subjekt.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Ugovor o prevozu stvari drumom 4
1.1 Pojam i osobine ugovora u robnom prevozu 4
1.2 Zaključivanje ugovora o prevozu stvari drumom 5
1.3 Prava i dužnosti pošiljaoca 7
1.4 Prava i dužnosti primaoca stvari 7
1.5 Prava i dužnosti prevozica 8
1.6 Odgovornost drumskog prevozioca 9
1.7 Prestanak ugovora o prevozu stvari u drumskom saobraćaju 10
1.8 Obaveze i prava prevoznika u međunarodnom drumskom prevozu 12
1.8.1 Naknada štete 13
1.8.2 Način procenjivanja visine štete 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL