Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Jedna metoda naučnog istraživanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Sadržaj rada, njegov predmet i vrsta istraživanja određuju okvir naučnih metoda. Osnovne metode naučnog mišljenja i istraživanja su: analitičke osnovne metode i sintetičke osnovne metode. "Pored ovih, u naučnom istraživanju vrlo su značajne opštenaučne metode u društvenim naukama (hipotetičko-deduktivna metoda, statistička opštenaučna metoda, opštenaučna metoda modelovanja, aksiomatska metoda, analitičko-deduktivna metoda i komparativna metoda)".

Problem (predmet) ovog rada biće jedna od metoda naučnog istraživanja. Reč je o metodi analize. Razlog odabira pomenute metoda naučnog istraživanja za obradu i sam značaj teme, leži u činjenici da kod ovakvog tipa analiza odnosno metode, u kome kategorije nisu formalno i nedvosmisleno određene, kompjuter je nemoćan za potrebe i označavanja delova teksta koji pripadaju nekoj od zadatih kategorija.

S A D R Ž A J

UVOD 3
Metod analize 4
1 Pojam i karakteristike metode analize 4
2 Istraživanje 5
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10
Referentni URL