Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odgojna uloga škole -hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVODNI DIO

Prije no što počnemo razmatrati i analizirati ulogu odgoja u školi potrebno je da se osvrnemo na pitanje što je to odgoj i koje su njegove odlike. Odgoj je proces formiranja čovjeka, izgrađivanja i oblikovanja ljudskog bića sa svim njegovim tjelesnim, intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim osobinama. On ima svoje opće, univerzalno, povijesno i individualno značenje. Podjednako je vrijedan u društvenom i u individualnom životu svakog pojedinca, jer omogućuje ljudsko oblikovanje svakog čovjeka, kao što je tjekom povijesti omogućio razvitak ljudskog društva.

Odgoj je složeni proces u kome djeluju brojni činitelji, primjenjuju se različite metode i postupci, u skladu sa spoznatim zakonitostima, prihvaćenom svrhom i zadaćama. Uzimajući u obzir sve te elemente možemo ga odrediti kao svrhoviti proces u kome se očituje jedinstvo odgojnog cilja i zadataka, načela i metoda, što u planski stvarenom odgojnom djelovanju, uz aktivno i skladno sudjelovanje brojnih odgojnih činitelja, teži prema izgrađivanju potpune ljuske osobnosti.

SADRŽAJ

1.Uvod ............... 4
2.Glavni dio ...... 7
3.Konkretizacija odgoja zasnovana na školskoj tradiciji ......7
4.Konkretizacija odgoja zasnovana na području ljudske djelatnosti ... 8
5.Konkretizacija odgoja zasnovana na odgojnim vrijednostima ....... 8
6.Mjesto cilja i zadataka odgoja u odgojnoj djelatnosti ..... ......9
7.Dijalektika odgojnog procesa ...........9
8.Tjelesni odgoj ..............10
9.Intelektualni odgoj ....................11
10.Moralni odgoj ..............12
11.Estetski odgoj ..............13
12.Radni odgoj ...................14
13.Odgoj u školama kroz povijest ..........15
14.Spartanski odgoj ..........16
15.Atenski odgoj ......................16
16.Odgoj u Aristotelskim školama.............17
17. Odgoj u starom Rimu............17
18. Odgoj u školama u srednjem vijeku..........18
19. Reprisivne i permisivne mjere u odgoju djece mlađe školske dobi ...18
20. Odgoj u Alternativnim školama...............22
21. Završni dio.........................23
22. Sažetak............25
23. Literatura..................26
Referentni URL