Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Područje aktivnosti za razvoj govora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ljudski jezik, kao način sporazumevanja, ima socijalnu prirodu - jezik je “sistem društveno-uslovlјenih znakova čija je osnovna funkcija komuniciranje i uopštavanje” , dok govor nastaje u okviru jezika kao njegov oživlјeni dio. Govor je “individualna realizacija jezika koja je uvek drugačija i zavisi od uzrasta, psihičke konstitucije, kulturnog nivoa i drugih komponenti svakog čoveka ponaosob i u svakoj prilici posebno”. Govor je jedan od determinišućih činilaca opšteg razvoja djeteta; posebno je provokativno pitanje društvenog uticaja na razvoj govora i, odatle, praktičnih implikacija na vaspitno-obrazovni proces. Govor je temelј vještine početne pismenosti - čitanja i pisanja. Receptivni jezik se odnosi na jezik koji dijete prima slušajući (ili čitajući), dok je ekspresivni jezik onaj kojim se dijete služi kada govori (piše).

Na rođenju dijete ima potencijale za govorni razvoj - prvi dječji krik je znak djetetovih govornih potencijala. Prva faza razvoja govora je prelingvistička, pregovorna, prvih par mjeseci po rođenju obeleženo je djetetovim vokalizovanjem - kada se oglašava izgovorajući glasove, vokale, što je dokaz da dijete može da progovori ma kojim jezikom. Iskustvo sa jednim (maternjim) jezikom ubrzo uslovlјava da dijete izgovara samo one vokale koje čuje u svojoj sredini.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Ciljevi aktivnosti za razvoj govora 4
3 Tipovi aktivnosti 5
4 ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 8
Referentni URL